Obec Šuňava

Objednávka

technické a právne služby pre komoditu elektrická energia ako burzová komodita

Identifikácia

Číslo objednávky: 35/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Slovenské centrum obstarávania, o.z.

Adresa dodávateľa: Podzámocká 67/6, Bojnice

IČO dodávateľa: 42260515

Predmet objednávky: technické a právne služby pre komoditu elektrická energia ako burzová komodita

Cena objednávky: 248.40 € s DPH

Objednávku vystavil: Stanislav Kubaský ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 29.11.2016

Datum zverejnenia: 30.11.2016

Dokumenty