Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Michal Fondrk

Adresa dodávateľa: Starobystrická 35, Zálesie

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: vypracovanie Programu rozvoja obce Šuňava na roky 2015-2020 a to týchto častí: strategická časť, programová časť

Zmluvná cena: 833.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.08.2015

Datum zverejnenia: 16.09.2015

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo PRO Šuňava (Michal Fondrk).pdf ( veľkosť: 214,5 KB, aktualizované: Piatok 18. September 2015 10:24 )