Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o dielo na zateplenie Hasičskej zbrojnice

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: STAVZAM ŠUŇAVA, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: SNP 30, Šuňava

IČO dodávateľa: 31718884

Predmet zmluvy: zateplenie Hasičskej zbrojnice Šuňava - vo vyšnej časti obce

Zmluvná cena: 9160.88 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.09.2015

Datum zverejnenia: 28.09.2015

Dokumenty Pdf Zmluva_Stavzam.pdf ( veľkosť: 744,7 KB, aktualizované: Pondelok 28. September 2015 10:02 )