Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šuňava

Adresa objednávateľa: SNP 22, Šuňava

IČO objednávateľa: 31999964

Názov dodávateľa: Obec Šuňava

Adresa dodávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO dodávateľa: 00326437

Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na spolufinancovanie rekonštrukcie fasády Kostola Všetkých svätých

Zmluvná cena: 5000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.09.2015

Datum zverejnenia: 06.10.2015

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnutí dotácie_Rímskokatolícka cirkev 2015.pdf ( veľkosť: 135,4 KB, aktualizované: Utorok 06. Október 2015 08:13 )