Obec Šuňava

Zmluva

Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 41, ulica Mieru

Identifikácia

Číslo zmluvy: 41

Názov objednávateľa: Žofia Marová, Viera Marová, Jozef Maro

Adresa objednávateľa: SNP 73/16, Hŕbky 524/26, Družstevná 97, Šuňava

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Šuňava

Adresa dodávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO dodávateľa: 00326437

Predmet zmluvy: dodatkom sa upravujú články Kúpnej zmluvy č. 41, zo dňa 14.08.2015: Čl. I. - výmera na 8085 m2, Čl. III. suma spolu 385,92 eur. Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.09.2015

Datum zverejnenia: 07.10.2015

Dokumenty Pdf Dodatok ku KP č_41_Mieru.pdf ( veľkosť: 268,4 KB, aktualizované: Streda 07. Október 2015 11:49 )