Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2015

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Spišská katolícka charita

Adresa dodávateľa: Jesenského 5, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 35514221

Predmet zmluvy: Obec sa zaväzuje poskytovať na každý kal. rok Charite fin. príspevky za účelom poskytovania opatrovateľskej služby

Zmluvná cena: 1060.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.10.2015

Datum zverejnenia: 05.11.2015

Dokumenty Pdf Zmluva_charita.pdf ( veľkosť: 1 MB, aktualizované: Štvrtok 05. November 2015 15:49 )