Obec Šuňava

Zmluva

Návrh poistnej zmluvypre poistenie majetku a zodpov. za škodu právn. osôb a podnik. FO

Identifikácia

Číslo zmluvy: 441 9007375

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, Bratislava

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet zmluvy: predmet poistenia - cintorín Vyšná Šuňava pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Zmluvná cena: 180.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.10.2015

Datum zverejnenia: 10.11.2015

Dokumenty Pdf PZ cintorín VŠ.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Utorok 10. November 2015 13:08 )