Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: NATUR-PACK, a.s.

Adresa dodávateľa: Ružová dolina 6, Bratislava

IČO dodávateľa: 35979798

Predmet zmluvy: uzatvorenie s NATUR-PACK zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.01.2016

Datum zverejnenia: 09.03.2016

Dokumenty Pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy_NATUR-PACK.pdf ( veľkosť: 983,2 KB, aktualizované: Streda 09. Marec 2016 07:24 )