Obec Šuňava

Zmluva

Rámcová zmluva č. 009/2016 o poskytovaní služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 009/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: HYMES MK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: K Železnej studienke 28, Bratislava

IČO dodávateľa: 35831740

Predmet zmluvy: služby za overovanie určených meradiel v merných objektoch s voľnou hladinou podľa prílohy č. 64 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z.z. + aproximácia mernej krivky prietokov

Zmluvná cena: 994.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.02.2016

Datum zverejnenia: 09.03.2016

Dokumenty Pdf Rámcová zmluva č_009_2016 HYMES.pdf ( veľkosť: 413,5 KB, aktualizované: Streda 09. Marec 2016 13:43 )