Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: PR02-6/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Euro Dotácie, a.s.

Adresa dodávateľa: Na Šefranici 1280/8, Žilina

IČO dodávateľa: 36438766

Predmet zmluvy: Poskytovanie špecifických služieb-Spracovanie ŽoNFP, implementácia projektu v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431

Zmluvná cena: 3000.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.02.2016

Datum zverejnenia: 16.03.2016

Dokumenty Pdf ZmluvaOPoskyt_služieb_EuroDotácie.pdf ( veľkosť: 3,3 MB, aktualizované: Streda 16. Marec 2016 08:39 )