Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: PhDr. Ľubomír Šárik

Adresa dodávateľa: Družstevná 842/22, Rimavská Sobota

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: školenie a hodnotiace semináre účastníkov festivalu Divadelná Šuňava 2016

Zmluvná cena: 140.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.03.2016

Datum zverejnenia: 24.03.2016

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo_Šárik_2016.pdf ( veľkosť: 197,4 KB, aktualizované: Štvrtok 24. Marec 2016 11:49 )