Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Mgr. Marián Lacko

Adresa dodávateľa: Pivovarská 171/10, Rimavská Sobota

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: školenie a hodnotiace semináre účastníkov festivalu Divadelná Šuňava 2016

Zmluvná cena: 116.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.03.2016

Datum zverejnenia: 24.03.2016

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo_Lacko2016.pdf ( veľkosť: 205,2 KB, aktualizované: Štvrtok 24. Marec 2016 11:53 )