Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o elektronických službách

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 48, Bratislava

IČO dodávateľa: 00151653

Predmet zmluvy: úprava práv a povinností Banky a Klienta pri poskytovaní Elektronických služieb k Bankovým produktom za podmienok a v rozsahu dohodnutom v Zmluve v súlade so VOP Slovenskej sporiteľne, a.s. s účinnosťou od 1.1.2015, Produktových obch. podmienok pre depoz. produkty SS a.s. s účinnosťou od 1.1.2015 a sadzobníka

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.04.2016

Datum zverejnenia: 11.04.2016

Dokumenty Pdf EB_Obec Šuňava_07042016_s.pdf ( veľkosť: 1,9 MB, aktualizované: Pondelok 11. Apríl 2016 13:55 )