Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 02, ulica Mieru

Identifikácia

Číslo zmluvy: 02

Názov objednávateľa: Ján Hurčala s manželkou Zuzanou

Adresa objednávateľa: Mieru 528/29, Šuňava

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Šuňava

Adresa dodávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO dodávateľa: 00326437

Predmet zmluvy: odpredaj časti pozemku novovznik. parc. reg. "C" č. 297/11 o výmere 70 m2 odčlenením od pôvodnej parc. reg."E" č. 3848/4 geometrickým plánom č. 092/2013 overeným 17.02.2014 pod G1-53/14

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 3848/4;

Zmluvná cena: 403.20 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.04.2016

Datum zverejnenia: 20.04.2016

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva č_02_ulica Mieru.pdf ( veľkosť: 423,5 KB, aktualizované: Streda 20. Apríl 2016 13:36 )