Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: NATUR-PACK,a.s.

Adresa dodávateľa: Ružová dolina 6, Bratislava

IČO dodávateľa: 35979798

Predmet zmluvy: predmetom je zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.06.2016

Datum zverejnenia: 30.06.2016

Dokumenty Pdf Zmluva_zdruz_nakladania_s_odpadmi_z_obalov.pdf ( veľkosť: 2,1 MB, aktualizované: Štvrtok 30. Jún 2016 14:06 )