Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 1/2016

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: H+EKO, spol. s r.o., Košice

Adresa dodávateľa: Spišské nám. 3, Košice

IČO dodávateľa: 31688985

Predmet zmluvy: zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu uvedeného v prílohách č. 1 k zmluve, zber a prepravu prenosných, automobilových a priem. batérií a akumulátorov podľa kat. čísel uvedených v prílohe č. 1 zmluvy, zber, prepravu a zhodnotenie vybraných prúdov odpadu z kom. odpadu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.06.2016

Datum zverejnenia: 15.07.2016

Dokumenty Pdf Zmluva o zbere a zhodnot odpadu_1_2016.pdf ( veľkosť: 781 KB, aktualizované: Piatok 15. Júl 2016 12:17 )