Navigácia

Obsah

O obci

Obec Šuňava vznikla 1.januára 1974 zlúčením obcí Nižná a Vyšná Šuňava. Prvá písomná zmienka o obci Šuňava je z roku 1298. Názov pochádza pravdepodobne od "šumiacich lesov alebo od pekného hája"

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Región Prešov
Počet obyvateľov 1964
Rozloha 2630 ha

 

 

Za rok 2016 bola obec Šuňava vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Pecat_obec_2016_Obec Šuňavapecat_rozvoja_obce_2016_podpis

 

Fotogaléria

Výcvik v polygóne

Výcvik v polygóne

Na základe celoročnej zdokonaľovacej prípravy naši hasiči absolvovali výcvik v polygóne v obci Štrba. Všetci naši vyslaný členovia cvičenie úspešne absolvovali.

Strojnícky kurz pre členov DHZO

Strojnícky kurz pre členov DHZO

V rámci tejto zdokonaľovacej prípravy sa členovia vzdelávali v platnej legislatíve na úseku ochrany pred požiarmi a technických parametrov hasičských vozidiel, protipovodňových vozíkov a prenosných striekačiek. Zdokonalili sa aj v praktickej časti.

Kurz prvej pomoci a používanie AED

Kurz prvej pomoci a používanie AED

Kurz prvej pomoci a používanie AED

Oznamy

17.12.2023

Vianočný punč

Vianočná akcia spojená s Vianočným koncertom žiakov ZUŠ Štrba elokované pracovisko ZUŠ Šuňava, ochutnávka zabíjačkových dobrôt, mini trhy a samozrejme na zohriatie vianočný punč.

Detail Kalendár akcií

24.11.2023 - 10.12.2023

VZN č. 2/2023 schválené 23.11.2023

Detail Úradná tabuľa

24.11.2023 - 10.12.2023

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Šuňava

Detail Úradná tabuľa

24.11.2023 - 10.12.2023

VZN č. 3/2023 schválené 23.11.2023

Detail Úradná tabuľa

02.10.2023 - 03.10.2026

Zápisnice z volieb v NR SR 2023 - Šuňava

Detail Úradná tabuľa

27.04.2023 - 01.05.2024

Oznámenie o vstupe na pozemok - VSD

Detail Úradná tabuľa

11.04.2023 - 27.04.2024

Zber použitého kuchynského oleja

Detail Úradná tabuľa

19.03.2023 - 20.03.2026

Divadelná Šuňava 2023

Detail Úradná tabuľa

20.02.2023 - 21.02.2026

Autobusová stanica a Informačné centrum v Poprade

Detail Úradná tabuľa

10.02.2023 - 26.02.2031

SODB 2021 - Sprístupnenie dátového produktu "Moja obec"

Detail Úradná tabuľa