Obsah

Zápisnice a uznesenia

Zápisnice

Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadania OZ Šuňava 2014 Stiahnuté: 50x | 10.04.2017

Zápisnica z 2. zasadania OZ Šuňava 2014 Stiahnuté: 66x | 10.04.2017

Zápisnica z 3. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 52x | 10.04.2017

Zápisnica zo 4. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 51x | 10.04.2017

Zápisnica z 5. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 47x | 10.04.2017

Zápisnica zo 6. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 62x | 10.04.2017

Zápisnica zo 7. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 49x | 10.04.2017

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 158x | 05.01.2017

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 141x | 13.12.2016

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 130x | 13.12.2016

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 155x | 13.12.2016

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 137x | 13.12.2016

Zápisnica z 13. zasadania OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 97x | 03.02.2017

Zápisnica zo 14. zasadania OZ Šuňava 2017 Stiahnuté: 72x | 31.03.2017

Zápisnica z 15.zasadania OZ Šuňava 2017 Stiahnuté: 75x | 07.04.2017

Zápisnica zo 16.zasadania OZ v Šuňave 2017 Stiahnuté: 47x | 17.07.2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ v Šuňave 2017 Stiahnuté: 13x | 14.09.2017

Uznesenia

Uznesenia z 1. Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuňave Stiahnuté: 130x | 13.12.2016

Uznesenia z 2. zasadnutia OZ Šuňava 2014 Stiahnuté: 140x | 13.12.2016

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 126x | 13.12.2016

Stránka