Obsah

O obci

Obec Šuňava vznikla 1.januára 1974 zlúčením obcí Nižná a Vyšná Šuňava. Prvá písomná zmienka o obci Šuňava je z roku 1298. Názov pochádza pravdepodobne od "šumiacich lesov alebo od pekného hája"

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Región Prešov
Počet obyvateľov 1970
Rozloha 2630 ha

 

 

Za rok 2016 bola obec Šuňava vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Pecat_obec_2016_Obec Šuňavapecat_rozvoja_obce_2016_podpis

 

Fotogaléria

Výcvik v polygóne

Výcvik v polygóne

Na základe celoročnej zdokonaľovacej prípravy naši hasiči absolvovali výcvik v polygóne v obci Štrba. Všetci naši vyslaný členovia cvičenie úspešne absolvovali.

Strojnícky kurz pre členov DHZO

Strojnícky kurz pre členov DHZO

V rámci tejto zdokonaľovacej prípravy sa členovia vzdelávali v platnej legislatíve na úseku ochrany pred požiarmi a technických parametrov hasičských vozidiel, protipovodňových vozíkov a prenosných striekačiek. Zdokonalili sa aj v praktickej časti.

Kurz prvej pomoci a používanie AED

Kurz prvej pomoci a používanie AED

Kurz prvej pomoci a používanie AED

Oznamy

03.03.2024

Uvítanie detí do života

Slávnostné privítanie najmladších občanov našej obce.

Detail Kalendár akcií

28.02.2024 - 28.02.2025

Evidencia štandardov kvality vody - odpadová

Detail Úradná tabuľa

15.03.2024 - 16.03.2024

Divadelná Šuňava 2024

Pokračovanie tradičnej divadelnej súťaže neprofesionálnych divadiel.

Detail Kalendár akcií

17.03.2024

Jarná predajno-prezentačná výstava ručných prác

Výstava rôznorodých výtvorov s možnosťou nákupu krásnych výsledkov ručnej práce.

Detail Kalendár akcií

23.01.2024 - 23.03.2024

Voľby prezidenta SR 2024 - informácia pre voličov

Detail Úradná tabuľa

19.01.2024 - 12.03.2024

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Šuňava

Detail Úradná tabuľa

12.05.2024

Deň matiek - poďakovanie matkám

Poďakovanie mamičkám a babičkám od detí a vnúčat.

Detail Kalendár akcií

18.05.2024

Šunafskie rusadle (stavanie májov)

Tradičné stavanie mája v podaní OZ Šumiháj.

Detail Kalendár akcií