Obsah

O obci

Obec Šuňava vznikla 1.januára 1974 zlúčením obcí Nižná a Vyšná Šuňava. Prvá písomná zmienka o obci Šuňava je z roku 1298. Názov pochádza pravdepodobne od "šumiacich lesov alebo od pekného hája"

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Región Prešov
Počet obyvateľov 1964
Rozloha 2630 ha

 

 

Za rok 2016 bola obec Šuňava vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Pecat_obec_2016_Obec Šuňavapecat_rozvoja_obce_2016_podpis

 

Fotogaléria

Rekonštrukcii havarijného stavu časti cesty na ul. Záhradná

Rekonštrukcii havarijného stavu časti cesty na ul. Záhradná

Práce na úseku rekonštrukcii cesty sa začali v auguste 2020.

Začiatok školského roka 2020/2021 v materskej škole

Začiatok školského roka 2020/2021 v materskej škole

Materská škola tvorí neoddeliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacej sústavy. Cez city, priateľstvo, lásku, hru a zážitkové učenie sa naša školka snaží zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre deti tak, aby sa nadobudnuté zručnosti a poznatky stali obohatením pre ich každodenný život a boli zárukou úspešnosti ich budúcnosti.

Začiatok školského roka 2020/2021

Začiatok školského roka 2020/2021

V stredu 2. septembra 2020 sa začal nový školský rok 2020/2021 v ZŠ s MŠ v Šuňave za zvýšených bezpečnostných opatrení za účelom zabránenia šírenia COVID-19.

Oznamy

23.11.2020 - 09.12.2020

Pozvánka - zasadanie OZ

Detail Úradná tabuľa

16.11.2020 - 02.12.2020

Oznam o zmene úradných hodín na Obecnom úrade Šuňava

Detail Úradná tabuľa

12.11.2020 - 28.11.2020

Rozhodnutie o zmene druhu pozemku

Detail Úradná tabuľa

11.11.2020 - 27.11.2020

NÁVRH Rozpočtové opatrenie č. 2/2020

Detail Úradná tabuľa

11.11.2020 - 27.11.2020

NÁVRH: Rozpočet obce na rok 2021

Detail Úradná tabuľa

16.09.2020 - 30.11.2023

Oznam pre darcov krvi

Detail Úradná tabuľa

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle čl. 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Šuňava ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom