Obsah

O obci

Obec Šuňava vznikla 1.januára 1974 zlúčením obcí Nižná a Vyšná Šuňava. Prvá písomná zmienka o obci Šuňava je z roku 1298. Názov pochádza pravdepodobne od "šumiacich lesov alebo od pekného hája"

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Región Prešov
Počet obyvateľov 1964
Rozloha 2630 ha

 

 

Za rok 2016 bola obec Šuňava vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Pecat_obec_2016_Obec Šuňavapecat_rozvoja_obce_2016_podpis

 

Fotogaléria

Kolaudácia požiarnej zbrojnice

Kolaudácia požiarnej zbrojnice

V piatok 24.septembra 2021 bola odovzdaná do prevádzky požiarna zbrojnica v našej obci.

Palárikova Raková priniesla výnimočné predstavenia

Palárikova Raková priniesla výnimočné predstavenia

Zlatú medailu Jána Palárika a cenu obce Raková získalo na 53. ročníku národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková Divadlo mladých Šuňava za inscenáciu hry Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon.

Začiatok školského roka 2020/2021

Začiatok školského roka 2020/2021

Čas letných prázdnin sa definitívne skončil. Žiaci a učitelia oddýchnutí, plný krásnych zážitkov, nových skúseností a priateľstiev sa 2. septembra stretli na slávnostnom otvorení šk. roka 2021/2022

Oznamy

14.09.2021 - 30.09.2021

Zmena ordinačných hodín - MUDr. Ivana Švagrovská

Detail Úradná tabuľa

09.09.2021 - 27.09.2021

Pripomienkovanie autobusových spojov prímestskej dopravy

Detail Úradná tabuľa

09.09.2021 - 06.10.2021

Majetkové prevody nehnuteľného majetku obce

Detail Úradná tabuľa

02.07.2021 - 01.01.2022

Rozhodnutie o povolení mimoriadneho lovu zveri

Detail Úradná tabuľa

24.02.2021 - 28.02.2022

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Detail Úradná tabuľa

13.02.2021 - 14.02.2024

Vstup do obecného úradu, úradné hodiny na OcÚ Šuňava

Detail Úradná tabuľa

30.11.2020 - 10.12.2021

Projekt monografie obce podporený prostriedkami PSK

Detail Úradná tabuľa

27.11.2020 - 31.12.2021

Rozpočet obce na rok 2021

Detail Úradná tabuľa

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle čl. 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Šuňava ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom