Obsah

O obci

Obec Šuňava vznikla 1.januára 1974 zlúčením obcí Nižná a Vyšná Šuňava. Prvá písomná zmienka o obci Šuňava je z roku 1298. Názov pochádza pravdepodobne od "šumiacich lesov alebo od pekného hája"

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Región Prešov
Počet obyvateľov 1964
Rozloha 2630 ha

 

 

Za rok 2016 bola obec Šuňava vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Pecat_obec_2016_Obec Šuňavapecat_rozvoja_obce_2016_podpis

 

Územný plán obce Šuňava - Z a D č. 1

!! Dátum zverejnenia: 12.07.2018 !!
Obec Šuňava oznamuje začatie prerokovania návrhu Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Šuňava - Z a D č. 1".
 

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu ÚP_verejnosť

Tabuľka Bilancia PPF

Sprievodná správa

Výkres 2 návrh      Výkres 2 pôvodný

Výkres 3 návrh      Výkres 3 pôvodný

Výkres 4a návrh     Výkres 4a pôvodný

Výkres 4b návrh     Výkres 4b pôvodný

Výkres 5 návrh       Výkres 5 pôvodný

Výkres 6 návrh       Výkres 6 pôvodný

Výkres 7 návrh       Výkres 7 pôvodný

 

Fotogaléria

Mikuláš

Mikuláš

V dňoch 4. a 5.decembra 2018 v spoločnosti dvoch anjelikov a dvoch čertíkov Mikuláš prišiel rozdať sladké potešenie alebo trošku uhlíkov. Okrem školy navštívil aj materskú školu. Pre školákov si pripravil aj vystúpenie tanečníka Miroslava “Bruise” Žilku.

Ustanovujúce zasadnutie OZ

Ustanovujúce zasadnutie OZ

V piatok 30. novembra 2018 sa v budove OcÚ(zasadačke) uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového obecného zastupiteľstva, ktorým sa oficiálne začalo funkčné obdobie samosprávy pre roky 2018 – 2022.

Čaro VIANOC

Čaro VIANOC

Kúzelná atmosféra Vianoc nás všetkých vracia do detstva. Čas lásky a pohody by nebol tým pravým bez ručne robených vianočných ozdôb a dekorácii. Ponúkneme Vám pohľad na prezentáciu vianočných handmade výrobkov, ktorú zorganizoval MS SČK v Šuňave - 25.11.2018 v sále KD.

Oznamy

28.12.2017

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu AB obce Šuňava

Obec Šuňava realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v zvýšení energetickej účinnosti Obecného úradu (objekt AB) obce Šuňava.

Detail Aktuality

19.04.2017

VZN č. 1/2017 Požiarny poriadok obce Šuňava

Stiahnuť Všeobecne záväzné nariadenia

22.11.2016

Správne konanie – ochrana prírody

Detail Úradná tabuľa

29.09.2016

Správne konanie – ochrana prírody

Detail Úradná tabuľa

08.09.2016

Správne konanie – ochrana prírody

Detail Úradná tabuľa

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle čl. 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Šuňava ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom