Obsah

O obci

Obec Šuňava vznikla 1.januára 1974 zlúčením obcí Nižná a Vyšná Šuňava. Prvá písomná zmienka o obci Šuňava je z roku 1298. Názov pochádza pravdepodobne od "šumiacich lesov alebo od pekného hája"

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Región Prešov
Počet obyvateľov 1964
Rozloha 2630 ha

 

 

Za rok 2016 bola obec Šuňava vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Pecat_obec_2016_Obec Šuňavapecat_rozvoja_obce_2016_podpis

 

Fotogaléria

Uvítanie detí do života 2023

Uvítanie detí do života 2023

Slávnostné uvítanie najmenších spoluobčanov. "Niet väčšieho šťastia v živote rodičov, ako zovrieť do svojho náručia malé, zdravé dieťatko. Niet krajšej žiary na svete, ako je žiara detských očí".

Snehová kalamita

Snehová kalamita

Dňa 03.02.2023 o 20.00 hod. obec Šuňava vyhlásila mimoriadnu udalosť snehovú kalamitu spôsobenú intenzívnym snežením na území obce.

VČS - dobrovoľného hasičského zboru obce

VČS - dobrovoľného hasičského zboru obce

Dňa 04.02.2023 sa konala Výročná členská schôdza v sále KD v Šuňave.

Oznamy

21.03.2023 - 28.03.2023

Jarné inšpirácie 26.3.2023 v kultúrnom dome

Detail Úradná tabuľa

19.03.2023 - 20.03.2026

Divadelná Šuňava 2023

Detail Úradná tabuľa

20.02.2023 - 21.02.2026

Autobusová stanica a Informačné centrum v Poprade

Detail Úradná tabuľa

10.02.2023 - 26.02.2031

SODB 2021 - Sprístupnenie dátového produktu "Moja obec"

Detail Úradná tabuľa

26.01.2023

Materská škola Šuňava - rozšírenie priestorov

Cieľ: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Detail Investičné akcie

22.11.2022 - 23.11.2025

VIANOČNÝ PUNČ - 18. decembra 2022

Detail Úradná tabuľa

11.11.2022 - 12.11.2025

Referendum 2023 - informácie k voľbe poštou

Detail Úradná tabuľa

02.11.2022 - 03.11.2025

Spojené voľby 2022 - podrobné výsledky za obec Šuňava

Detail Úradná tabuľa