Obsah

O obci

Obec Šuňava vznikla 1.januára 1974 zlúčením obcí Nižná a Vyšná Šuňava. Prvá písomná zmienka o obci Šuňava je z roku 1298. Názov pochádza pravdepodobne od "šumiacich lesov alebo od pekného hája"

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Región Prešov
Počet obyvateľov 1964
Rozloha 2630 ha

 

 

Za rok 2016 bola obec Šuňava vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Pecat_obec_2016_Obec Šuňavapecat_rozvoja_obce_2016_podpis

 

Fotogaléria

Rekonštrukcia mostíka

Rekonštrukcia mostíka

Kompletná oprava mosta na ulici Cintorínskej.

Výmena informačnej tabule

Výmena informačnej tabule

Dňa 24. apríla 2020 pracovníci OcÚ zabezpečovali osadenie novej informačnej tabule v Parku dvoch morí.

Rekonštrukcia strechy na KD

Rekonštrukcia strechy na KD

Výmena havarijného stavu strechy kultúrneho domu v našej obci začalo na jeseň 2019 a dokončilo na jar 2020.

Oznamy

24.07.2020 - 10.08.2020

Územné rozhodnutie

Detail Úradná tabuľa

12.06.2020 - 01.10.2020

DOTAZNÍK PLÁNU DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI PREŠOVSKÉHO KRAJA

Detail Úradná tabuľa

08.04.2020 - 09.04.2023

Povolenie na mimoriadny lov líšky hrdzavej v obci

Detail Úradná tabuľa

02.03.2020 - 03.03.2023

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Detail Úradná tabuľa

30.07.2019

Rekonštrukcia objektu Hasičskej zbrojnice v obci Šuňava

Rekonštrukcia objektu Hasičskej zbrojnice v obci Šuňava

Detail Investičné akcie

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle čl. 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Šuňava ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom