Obsah

O obci

Obec Šuňava vznikla 1.januára 1974 zlúčením obcí Nižná a Vyšná Šuňava. Prvá písomná zmienka o obci Šuňava je z roku 1298. Názov pochádza pravdepodobne od "šumiacich lesov alebo od pekného hája"

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Región Prešov
Počet obyvateľov 1964
Rozloha 2630 ha

 

 

Za rok 2016 bola obec Šuňava vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Pecat_obec_2016_Obec Šuňavapecat_rozvoja_obce_2016_podpis

 

Územný plán obce Šuňava - Z a D č. 1

!! Dátum zverejnenia: 12.07.2018 !!
Obec Šuňava oznamuje začatie prerokovania návrhu Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Šuňava - Z a D č. 1".
 

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu ÚP_verejnosť

Tabuľka Bilancia PPF

Sprievodná správa

Výkres 2 návrh      Výkres 2 pôvodný

Výkres 3 návrh      Výkres 3 pôvodný

Výkres 4a návrh     Výkres 4a pôvodný

Výkres 4b návrh     Výkres 4b pôvodný

Výkres 5 návrh       Výkres 5 pôvodný

Výkres 6 návrh       Výkres 6 pôvodný

Výkres 7 návrh       Výkres 7 pôvodný

 

Fotogaléria

DHZ - Ukončenie sezony 2018

DHZ - Ukončenie sezony 2018

Hasiči z DHZ Šuňava ukončili svoju sezónu!

28.10.2018 - S úctou k šedinám

28.10.2018 - S úctou k šedinám

Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Mladí hasiči v Šuňave - hasičská súťaž: O pohár starostu obce

Mladí hasiči v Šuňave - hasičská súťaž: O pohár starostu obce

14. ročník Podtatranskej olympiády mladých hasičov pokračoval 16.9.2018 súťažou v našej obci na Trojičnom námestí.

Oznamy

14.11.2018

Prerušenie distribúcie elektriny

20. september 2018 od 06,50 hod. do 16,00 hod. celá ul. Liptovská, celá ul. Okružná, celá ul. Štrbská, celá ul. Lúčna, celá ul. Krátka, celá ul. Pod vodojemom, ul. Cintorinská 285, ul. SNP od č.d. 260 po č.d. 620.

Detail Aktuality

13.11.2018 - 29.11.2018

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie - prepoj VN

Detail Úradná tabuľa

11.11.2018 - 27.11.2018

Výsledky komunálnych volieb 2018

Detail Úradná tabuľa

06.11.2018

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 13.11.2018 (utorok) uskutoční v našej obci výkup papiera. Výkup sa uskutoční: 15.30 - 17.00 h.: pred Obecným úradom Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón. Vykupujeme aj použitý kuchynský olej. Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

Detail Aktuality

31.10.2018

Informácii o službách spoločnosti Slovak Telekom

Viac informácii o službách spoločnosti Slovak Telekom získate: 31. októbra 2018 - Zrušené 7. novembra 2018 14 novembra 2018 21. novembra 2018 28. novembra 2018 od 15.00 hod. do 18.00 hod. v salóniku KD.

Detail Aktuality

28.12.2017

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu AB obce Šuňava

Obec Šuňava realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v zvýšení energetickej účinnosti Obecného úradu (objekt AB) obce Šuňava.

Detail Aktuality

19.04.2017

VZN č. 1/2017 Požiarny poriadok obce Šuňava

Stiahnuť Všeobecne záväzné nariadenia

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle čl. 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Šuňava ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom