Obsah

O obci

Obec Šuňava vznikla 1.januára 1974 zlúčením obcí Nižná a Vyšná Šuňava. Prvá písomná zmienka o obci Šuňava je z roku 1298. Názov pochádza pravdepodobne od "šumiacich lesov alebo od pekného hája"

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Región Prešov
Počet obyvateľov 1964
Rozloha 2630 ha

 

 

Za rok 2016 bola obec Šuňava vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Pecat_obec_2016_Obec Šuňavapecat_rozvoja_obce_2016_podpis

 

Fotogaléria

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

Narodenie dieťatka je najsilnejším okamihom v živote rodičov, radostnou chvíľou pre celú rodinu a taktiež významná udalosť pre obec. V našej obci sa v nedeľu 23. februára 2020 uskutočnilo slávnostné uvítanie do života

Karneval v materskej škole

Karneval v materskej škole

Dňa 13. februára 2020 sa v materskej škole ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu.

VČS MS SČK v Šuňave

VČS MS SČK v Šuňave

Výročná členská schôdza MS SČK v Šuňave sa uskutočnila v nedeľu 9. februára 2020 v salóniku KD v Šuňave o 14,00hod..

Oznamy

08.04.2020 - 09.04.2023

Povolenie na mimoriadny lov líšky hrdzavej v obci

Detail Úradná tabuľa

06.04.2020 - 31.05.2020

Povedzme STOP podvodníkom

Detail Úradná tabuľa

26.03.2020 - 31.07.2020

SAD Poprad, a.s. - Ochranné opatrenia a informácie

Detail Úradná tabuľa

02.03.2020 - 03.03.2023

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Detail Úradná tabuľa

30.07.2019

Rekonštrukcia objektu Hasičskej zbrojnice v obci Šuňava

Rekonštrukcia objektu Hasičskej zbrojnice v obci Šuňava

Detail Aktuality

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle čl. 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Šuňava ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom