Obsah

O obci

Obec Šuňava vznikla 1.januára 1974 zlúčením obcí Nižná a Vyšná Šuňava. Prvá písomná zmienka o obci Šuňava je z roku 1298. Názov pochádza pravdepodobne od "šumiacich lesov alebo od pekného hája"

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Región Prešov
Počet obyvateľov 1964
Rozloha 2630 ha

 

 

Za rok 2016 bola obec Šuňava vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Pecat_obec_2016_Obec Šuňavapecat_rozvoja_obce_2016_podpis

 

Fotogaléria

Čarovné VIANOCE

Čarovné VIANOCE

Miestom plným vianočných inšpirácii a dobrej nálady bola miesta sála kultúrneho domu. Známa predajno prezentačná výstava má už dlhoročnú tradíciu v kalendári kultúrno-športových podujatí v našej obci, tento rok sa konala v nedeľu 24. novembra 2019.

S úctou k šedinám

S úctou k šedinám

Jesenný mesiac október sa vo vedomí ľudí spája so symbolickou jeseňou života človeka. Aj naša obec v spolupráci zo ZŠ, MŠ, ZUŠ v Šuňave chcela vyhladiť na pár chvíľ vrásky naším jubilantom, kt. oslávili v rok 2019 svoje životné jubileum, ale aj všetkým babičkám, dedkom, tetám, ujom či susedom. Toto milé poďakovanie sa konalo v sále KD v nedeľu 27. októbra 2019.

Súťaž mladých hasičov

Súťaž mladých hasičov

K tradičným súťažným zápoleniam v mesiaci september patrí aj súťaž O pohár starostu obce Šuňava. Bol to už 15. ročník, ktorý sa konal 22.9.2019 o 11,30 hod. na Trojičnom námestí.

Oznamy

15.12.2019

VIANOČNÝ PUNČ

Obec Šuňava, DHZ Šuňava, ZUŠ Štrba - elokované pracovisko Šuňava Vás pozývajú na VIANOČNÝ PUNČ 15. decembra 2019 od 13.00 hod. pri budove OcÚ a v sále KD.

Detail Kalendár akcií

29.10.2019 - 27.02.2020

Voľby do NR SR 2020

Detail Úradná tabuľa

30.07.2019

Rekonštrukcia objektu Hasičskej zbrojnice v obci Šuňava

Rekonštrukcia objektu Hasičskej zbrojnice v obci Šuňava

Detail Aktuality

28.02.2019

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

Detail Aktuality

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle čl. 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Šuňava ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom