Obsah

Zápisnice a uznesenia

Zápisnice

Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadania OZ Šuňava 2014 Stiahnuté: 275x | 10.04.2017

Zápisnica z 2. zasadania OZ Šuňava 2014 Stiahnuté: 292x | 10.04.2017

Zápisnica z 3. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 247x | 10.04.2017

Zápisnica zo 4. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 264x | 10.04.2017

Zápisnica z 5. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 249x | 10.04.2017

Zápisnica zo 6. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 320x | 10.04.2017

Zápisnica zo 7. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 303x | 10.04.2017

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 474x | 05.01.2017

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 470x | 13.12.2016

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 330x | 13.12.2016

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 502x | 13.12.2016

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 367x | 13.12.2016

Zápisnica z 13. zasadania OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 343x | 03.02.2017

Zápisnica zo 14. zasadania OZ Šuňava 2017 Stiahnuté: 317x | 31.03.2017

Zápisnica z 15.zasadania OZ Šuňava 2017 Stiahnuté: 314x | 07.04.2017

Zápisnica zo 16.zasadania OZ v Šuňave 2017 Stiahnuté: 279x | 17.07.2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ v Šuňave 2017 Stiahnuté: 240x | 14.09.2017

Zápisnica z 18. zasadania OZ v Šuňava 2017 Stiahnuté: 234x | 22.11.2017

Zápisnica z 19. zasadania OZ v Šuňave 2017 Stiahnuté: 465x | 10.01.2018

Zápisnica z 20. zasadania OZ v Šuňave 2018 Stiahnuté: 270x | 02.05.2018

Stránka