Obsah

Zápisnice a uznesenia

Zápisnice

Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadania OZ Šuňava 2014 Stiahnuté: 109x | 10.04.2017

Zápisnica z 2. zasadania OZ Šuňava 2014 Stiahnuté: 137x | 10.04.2017

Zápisnica z 3. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 113x | 10.04.2017

Zápisnica zo 4. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 117x | 10.04.2017

Zápisnica z 5. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 109x | 10.04.2017

Zápisnica zo 6. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 165x | 10.04.2017

Zápisnica zo 7. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 110x | 10.04.2017

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 262x | 05.01.2017

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 244x | 13.12.2016

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 184x | 13.12.2016

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 263x | 13.12.2016

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 211x | 13.12.2016

Zápisnica z 13. zasadania OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 164x | 03.02.2017

Zápisnica zo 14. zasadania OZ Šuňava 2017 Stiahnuté: 148x | 31.03.2017

Zápisnica z 15.zasadania OZ Šuňava 2017 Stiahnuté: 147x | 07.04.2017

Zápisnica zo 16.zasadania OZ v Šuňave 2017 Stiahnuté: 118x | 17.07.2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ v Šuňave 2017 Stiahnuté: 106x | 14.09.2017

Zápisnica z 18. zasadania OZ v Šuňava 2017 Stiahnuté: 85x | 22.11.2017

Zápisnica z 19. zasadania OZ v Šuňave 2017 Stiahnuté: 181x | 10.01.2018

Zápisnica z 20. zasadania OZ v Šuňave 2018 Stiahnuté: 42x | 02.05.2018

Stránka