Obsah

Zápisnice a uznesenia

Zápisnice

Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadania OZ Šuňava 2014 Stiahnuté: 321x | 10.04.2017

Zápisnica z 2. zasadania OZ Šuňava 2014 Stiahnuté: 347x | 10.04.2017

Zápisnica z 3. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 296x | 10.04.2017

Zápisnica zo 4. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 312x | 10.04.2017

Zápisnica z 5. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 299x | 10.04.2017

Zápisnica zo 6. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 383x | 10.04.2017

Zápisnica zo 7. zasadania OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 350x | 10.04.2017

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 544x | 05.01.2017

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 528x | 13.12.2016

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 378x | 13.12.2016

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 575x | 13.12.2016

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 428x | 13.12.2016

Zápisnica z 13. zasadania OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 412x | 03.02.2017

Zápisnica zo 14. zasadania OZ Šuňava 2017 Stiahnuté: 379x | 31.03.2017

Zápisnica z 15.zasadania OZ Šuňava 2017 Stiahnuté: 367x | 07.04.2017

Zápisnica zo 16.zasadania OZ v Šuňave 2017 Stiahnuté: 338x | 17.07.2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ v Šuňave 2017 Stiahnuté: 293x | 14.09.2017

Zápisnica z 18. zasadania OZ v Šuňava 2017 Stiahnuté: 290x | 22.11.2017

Zápisnica z 19. zasadania OZ v Šuňave 2017 Stiahnuté: 533x | 10.01.2018

Zápisnica z 20. zasadania OZ v Šuňave 2018 Stiahnuté: 325x | 02.05.2018

Stránka