Obsah

Zápisnice a uznesenia

Zápisnice

Zápisnica z 21. zasadania OZ v Šuňave 2018 Stiahnuté: 299x | 19.06.2018

Zápisnica z 22. zasadania OZ v Šuňave 2018 Stiahnuté: 243x | 09.08.2018

Zápisnica z 23. zasadania OZ v Šuňave 2018 Stiahnuté: 235x | 07.11.2018

Zápisnica z 24. zasadania OZ v Šuňava 2018 Stiahnuté: 250x | 30.11.2018

Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadania OZ v Šuňave 2018 Stiahnuté: 233x | 23.01.2019

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 220x | 27.03.2019

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 187x | 21.05.2019

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 239x | 28.08.2019

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 200x | 22.11.2019

Zápisnica zo 6. zasadania OZ 2019 Stiahnuté: 146x | 20.01.2020

Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 130x | 23.03.2020

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 142x | 13.10.2020

Zápisnica z 9. zasadania OZ 2020 Stiahnuté: 162x | 23.07.2020

Zápisnica z 10. zasadania OZ 2020 Stiahnuté: 123x | 05.10.2020

Zápisnica z 11. zasadania OZ 2020 Stiahnuté: 112x | 12.01.2021

Zápisnica z 12. zasadania OZ 2021 Stiahnuté: 116x | 12.08.2021

Zápisnica z 13. zasadania OZ 2021 Stiahnuté: 136x | 12.08.2021

Zápisnica zo 14. zasadania OZ 2021 Stiahnuté: 130x | 27.09.2021

Zápisnica z 15. zasadania OZ 2021 Stiahnuté: 76x | 26.08.2021

Zápisnica zo 16. zasadania OZ 2021 Stiahnuté: 81x | 23.02.2022

Stránka