Obsah

Folklórna skupina

folklorJednou z najvýznamnejších kultúrnych zložiek v obci je folklórna skupina. Krojovaná skupina obyvateľov organizovala folklórne vystúpenia už v polovici 20.storočia. Jej oficiálne založenie vo Vyšnej Šuňave inicioval etnograf PhDr.Ján Olejník, CSc, ktorý tu prišiel vykonať prieskum ľudového folklóru a spevu so zámerom pripraviť vystúpenie krojovanej skupiny v televízii a rozhlase.

Už 19.januára 1972 folklórna skupina pripravila vystúpenie pred hosťami z televízie z NDR. Repertoár súboru pozostával z pôvodných ľudových piesní a tancov.

V roku 1973 bolo veľkou akciou súboru natáčanie filmu o veľkonočných zvykoch v obci s názvom "Ide jar, ide jar, bude i kúpačka" v spolupráci so Slovenskou televíziou Košice. Aktívna práca dala podnet na vznik podobnej skupiny v Nižnej Šuňave.

K uchovávaniu tradícií a ich šíreniu prostredníctvom programových vystúpení prispeli ďaľšie vedúce Anna Harmanová a Anna Cvanigová. Od roku 1983 Folklórna skupina pracovala pod vedením Márie Mišianikovej, V rokoch 1986 –1990 bol vedúcim skupiny Jozef Zaťura a od roku 1990 je ním Michal Zajac.

Skupina pravidelne vystupuje na Zamagurských folklórnych slávnostiach a pri rôznych oslavách a podujatiach v obci a blízkom okolí. Dvakrát reprezentovala Slovensko na medzinárodnom európskom festivale v Rakúsku, vystúpila tiež na Dňoch slovenskej kultúry v Poľsku. Pravidelne sa zúčastňuje súťaže Nositelia tradícií, kde získala nejedno ocenenie. Jej najväčším úspechom bolo prvenstvo na celoslovenskom kole v roku 1982.

Pri príležitosti tridsaťročného pôsobenia skupiny ju ocenila obec a z rúk starostu Stanislava Kubaského si prevzali ďakovné listy doterajší vedúci súboru Anna Cvanigová, Anna Harmanová, Mária Mišiaková, Jozef Zaťura a Michal Zajac. Medzi ocenenými boli aj Anna Hurčalová, ktorá prispela k tvorbe väčšiny programov a scenárov, Koloman Puška, jediný žijúci muzikant, ktorý stál pri súbore od jeho začiatku, Mgr. Eduard Kocúr, bývalý pracovník Okresného osvetového strediska v Poprade. Čestné občianstvo bolo udelené Mgr. Vladimírovi Majovskému a PhDr. Jánovi Olejníkovi.

Folklórna skupina spracúva miestne zvyky. Vo svojom repertoári má scénické pásma: Regrútska odobierka, Svadba, Za chlebom, Fašiangy sa krátia, Ide jar, Na Ondreja a Nôty, moje nôty. Popri folklórnej skupine dospelých existuje v obci od roku 1994 aj detský folklórny súbor Pantlička.

 


 

Občianske združenie Šumiháj
Lúčna 580/4, Šuňava 05939
IČO: 51962284
mail: sumihaj.oz@gmail.com
IBAN: SK92 0200 0000 0040 3603 3558
 
Výkonný výbor: Mgr. Anna Skokanová - predseda (štatutár) 0902382678
                         Michal Ilenčík - podpredseda 0918621716
                         Michal Zajac - člen 0904225142
 
OZ Šumiháj bolo založené členmi Fsk Šuňava a Divadla mladých Šuňava a má 37 členov. Kolektív je zložený z rôznych vekových kategórií. Najmladšia členka má 17 rokov a najstaršia 75. Všetci títo členovia sú aktívni pri nácviku a prezentácii programov. Folklórnu scénografiu, kroje a scenár má na starosti programový vedúci Fsk Šuňava Michal Zajac. Na réžiu a dramaturgiu divadelných predstavení si OZ najíma externého režiséra Vladimíra Benka.
 
Keďže v roku 2020 platili protiepidemické opatrenia, boli všetky kultúrne akcie zrušené.
 

Prehľad kultúrnych podujatí, na ktorých sa zúčastnili členovia OZ Šumiháj za rok 2019, 2020 a čiastočne aj v roku 2021:

26.12.2018      – vianočné koledy a vinše v kostole všetkých svätých na Šuňave, „Vianoce na Šuňave“

30.12.2019      - vianočné koledy a vinše v kostole sv. Mikuláša na Šuňave, „Vianoce na Šuňave“

8.6.2019          - stavanie májov na Šuňave, „Šunafskie rusadle“

22.6.2019        - stavanie a pálenie jánskej vatry na Šuňave, „jánskie ohne 2019“

27.7.2019        - účasť na slávnostiach pod kráľovou hoľou v Lipt. Tepličke, Scénický program „na ukof“

4.8.2019          - vystúpenie na dni obce Šuňava, Scénický program „svadba“

24.8.2019        - festival folklórnych súborov Svit, Scénický program „na ukof“

29.8.2019        - celoslovenská púť do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov, Ladce

31.8.2019        - deň obce Veľký Slavkov, Scénický program „na ukof“

7.9.2019          - deň kroja Banská Bystrica, členovia sa zúčastnili súťaže o najkrajší kroj, ktorú vyhrali

6.10.2019        - Lucia Bérešová a Fsk Šuňava na Šuňave , Scénický program „na ukof“

29.12.2019      - divadelné predstavenie „Ženský zákon“ v KD Šuňava

5.1.2020          - divadelné predstavenie „Ženský zákon“ v obci Liptovská Teplička

19.1.2020        - divadelné predstavenie „Ženský zákon“ v Poprade - Spišskej Sobote

2.2.2020          - divadelné predstavenie „Ženský zákon“ v obci Veľký Slavkov

27.6.2020      -  stavanie a pálenie jánskej vatry na Šuňave, „jánskie ohne 2020“

21.5.2021        - natáčanie na "Deň kroja 2021" pre televíziu TA3

22.5.2021        - stavanie mája na Šuňave - "Šunafskie rusadle"

26.6.2021        - stavanie a pálenie jánskej vatry na Šuňave,  „jánskie ohne 2021“

 

Počas rokov 2019 až 2021 členky OZ Šumiháj predviedli aj tradičné čepčenie neviest na 7 svadbách.