Obsah

Obecná knižnica v Šuňave bola zriadená obcou Šuňava a je organizačnou zložkou Obecného úradu v Šuňave. Obec zabezpečuje prevádzku knižnice po finančnej a personálnej stránke. Vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov, spôsob, druhy knižnično-informačných služieb, rozsah výpožičného času, výšku členských a sankčných poplatkov, upravuje Sadzobník cien /služieb/ obce Šuňava, ktorý vydáva OcÚ v Šuňave.

Nájdete ho v prílohe ZÁSADY o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava.pdf (365.92 kB)

Za služby poskytované obecnou knižnicou :

  • čitateľský poplatok za rok -do 15 rokov-1,00 €/čitateľ/rok
  • čitateľský poplatok za rok -od 15 rokov -2,00 €/čitateľ/rok
  • strata knihy -podľa vlastnej ceny knihy
  • upomienka
    • -0,50 € / 1.up.
    • -1 € / 2.up.-3.up.
    • -2,00 €/ 4.up.

 

Obecná knižnica sídli v budove Obecného úradu.

Kontakt:  vedúca obecnej knižnice Marcela Fridmanová

 

Výpožičný čas:

Pondelok

zatvorené

Utorok

zatvorené

Streda

15.00-18.00

Štvrtok

zatvorené

Piatok

15.00-18.00