Obsah

Kontakty

OBECNÝ ÚRAD ŠUŇAVA

Adresa

Trojičné námestie 255 / 3  

059 39 Šuňava  

IČO: 00326437

Spojenie

Tel.:         052 / 7791 515
Tel./Fax: 052 / 7791 436

Email: kancelaria@sunava.sk 

URI adresa:  ico://sk/00326437

          

 

Úradné hodiny

Pondelok               7:15 - 12:00 / 13:00 - 15:45
Utorok                    7:15 - 12:00 / 13:00 - 15:45
Streda                    7:15 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Štvrtok                   nestránkový deň
Piatok                    7:15 - 13:30
Sobota                   nestránkový deň
Nedeľa                   nestránkový deň

 

Starosta obce:

p. Ján Fridman

E-mail:    starosta@sunava.sk

Tel./Fax: 052 / 7791 436

Miestne dane a poplatky:

Tel.:  +421 917 606 784,        052 / 7791 515   

Tel./Fax:         052 / 7791 436

E-mail:    podatelna@sunava.sk

 

Miestne kultúrne stredisko, Šuňava OTV:   

Tel.:         052 / 7791 515   

Tel./Fax:         052 / 7791 436

E-mail:    MKS@sunava.sk

Nahlásenie poruchy TKR:

Tel.:         052 / 77 81 188, 052 / 7791 515

E-mail:    MKS@sunava.sk

Matričný úrad:

Tel.:         052 / 7791 515

E-mail:         matrika@sunava.sk

 

Nahlasovanie porúch, výpadkov elektriky

 

1. Poruchy verejného osvetlenia
Výpadky, prípadne nefunkčnosť verejného osvetlenia nahlasujte priamo na Obecný úrad v Šuňave, ktorý zodpovedá za verejné osvetlenie v obci ako aj za jeho opravy. 
tel. č.: 052/7791 515,  +421 917 606 784
 
2. Poruchy na TKR
Poruchy signálu nahlasujte telefonicky na tel. č.: 052 / 7791 515 alebo
tel. č.: 052 / 7791 515,  +421 917 606 784
 
3. Poruchy na vodovode, vyvierajúca voda, prasknuté potrubia
Havarijné stavy týkajúce sa vody je potrebné nahlasovať na:
tel. č. vodárni: +421 52 7873 115
alebo dispečing mimo pracovnej doby: 052 772 95 48
 
4. Problémy s elektrinou
Pri výpadku elektrickej energie je potrebné kontaktovať VSE, a.s.,
poruchová linka: 0800 123 332
 
 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa iných záležitostí, môžete nás kontaktovať na kancelaria@sunava.sk