Obsah

Doprava

Šuňava,Hŕbky

Šuňava,pož.zbroj

Šuňava,OcÚ

Šuňava,obch.centrum

Šuňava,Štrbská ul

Šuňava,Tepličská ul

Nové cestovné poriadky vstúpili do platnosti dňa 10. 12. 2017.