Obsah

Komisie

Dňa 24.01.2019 uznesením č.13/2019 boli zriadene tieto komisie  pri OZ:

  • Komisia služieb, kultúry, mládeže, športu a verejného záujmu
  • Komisia výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja, majetku a dopravy
  • Komisia životného prostredia, cestovného ruchu, obchodu a verejného poriadku
  • Inventarizačné komisie č. 1 a č. 2

 

Rokovací poriadok komisií OZ Šuňava