Obsah

Komisie

Dňa 18.12.2014 uznesením č.12 boli zriadene tieto komisie  pri OZ:

1. Komisia sociálnych služieb, kultúry a práce s mládežou

2. Komisia cestovného ruchu, športu a ochrany verejného poriadku

3. Komisia výstavby územného plánovania, regionálneho rozvoja a majetku

4. Komisia životného prostredia, dopravy a obchodu

5. Komisia na ochranu verejného záujmu

6. Inventarizačna komisia č. 1 a č. 2

 

Rokovací poriadok komisií OZ.pdf, 292KB