Obsah

Komisie

Dňa 31.01.2023 Uznesením č.19/2023 boli zriadene tieto stále komisie  pri OZ:

  • Komisia športu, kultúry, školstva, mládeže a sociálnych služieb
  • Komisia výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja, životného prostredia a majetku
  • Komisia verejného poriadku, dopravy, služieb a verejného záujmu
  • Inventarizačné komisie č. 1 a č. 2

Členovia komisií:

      a) Komisia športu, kultúry, školstva, mládeže a sociálnych služieb

Predseda: Ing. Mária Ilenčíková, Tajomník: Peter Renner, Člen: Milan Zeman

b)  Komisia výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja, životného prostredia a

      majetku

Predseda: Marián Muranský, Tajomník: Ján Hurčala,

Členovia: Marián Cvaniga, Martin Mišianik, Peter Renner

c)   Komisia verejného poriadku, dopravy, služieb a verejného záujmu

Predseda: Martin Mišianik, Tajomník: Ing. Tomáš Šebest, Člen: Milan Zeman

d)   Inventarizačná komisia č. 1

Predseda: Ján Hurčala, Tajomník: Martin Mišianik

Členovia: Peter Renner, Milan Zeman

e)   Inventarizačná komisia č. 2

Predseda: Ing. Tomáš Šebest, Tajomník: Ing. Mária Ilenčíková,

Členovia: Marián Muranský, Marián Cvaniga

 

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve Šuňava sa riadia Rokovacím poriadkom komisií OZ v Šuňave vydaným dňa 31.1.2023

Rokovací poriadok komisií OZ v Šuňave z 31.1.2023 (154.4 kB)