Obsah

Komunitný plán

Komunitný plán sociálnych služieb obce Šuňava 2018-2022

Komunitný plán sociálnych služie obce Šuňava pre roky 2018-2022 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Šuňave,

28.03.2019 Uznesením č. 33/2019.

komunitny_plan_obce_sunava_1.pdf , 822KB