Obsah

SPZ – Poľovnícke združenie Šuňava

O zachovanie genofondu poľovnej zveri a jeho ochranu sa v obci stará Slovenský poľovnícky zväz – Poľovnícke združenie Šuňava.

Jeho prvopočiatky sa začali písať 30. júna 1993 oddelením od Poľovníckeho združenia vo Svite. Po ustanovujúcej schôdzi , kde bol zvolený výbor, ktorý hneď začal pracovať na potrebnej legislatíve a zlúčení vlastníkov a uživateľov pozemkov do jedného poľovného revíru o celkovej výmere 3.691 ha.

pzpz

V súčasnosti má PZ Šuňava 28 členov, občanov Šuňavy, Lučivnej, Svitu a Popradu.
Najviac pozornosti venuje starostlivosti o zver, prípravou sena, jadrového a dužinatého krmiva a políčok pre raticovú zver. Poľovníci sa tarajú o 16 krmelcov, 30 solísk, 8 posedov a 4 chaty. Sú aktívni pri zalesňovaní v urbárskych lesoch, čistení lesných chodníkov a rúbanísk po polomoch.

Lov zveri je plánovaný a limitovaný na konkrétnych druhoch a počtoch zveri, ktoré sa nemôžu prekročiť

Poľovný revír sa nachádza na severnej strane Nízkych Tatier. Okrem jelenej zveri sa tu vyskytuje aj keď v menšom počte srnčia zver a diviačia zver. Zo vzácnej zveri je to vlk, medveď, sluka hôrna, jariabok hôrny , orol krídlavý.

V spoločenskej oblasti organizujú strelecký prebor členov PZ, stretnutie s členmi rodín poľovníkov. Taktiež ako prvý v okrese začali v roku 2003 na vďak zveri a prírode organizovať svätohubertskú omšu, ktorá má veľký ohlas u občanov Šuňavy a pozvaných hostí.

pzpz