Obsah

Známi rodáci

 

MICHAL GIACKO

Michal Giacko sa narodil 27.septembra 1969. Športovať začal ako žiak ZŠ Štrba. Od roku 1980 sa venoval behu na lyžiach, v roku 1987 pridal skoky na lyžiach a začal súťažiť v združenom preteku. Ako žiak a dorastenec sa stal štyrikrát majstrom Slovenska a obsadzoval predné priečky aj na Majstrovstvách ČSSR. Ako junior obsadil 3.miesto na MČSSR a v dospelých kategóriách sa stal päťkrát majstrom Slovenska. V roku 1988 sa zúčastnil Majstrovstiev sveta juniorov a v rokoch 1993 a 1995 Majstrovstiev sveta. Slovensko reprezentoval aj na Zimných olympijských hrách v Nórku, kde obsadil 26.miesto. Po ukončení aktívnej pretekárskej činnosti sa venuje lyžovaniu ako servisman pre zrakovo postihnutých športovcov, s ktorými sa zúčastnil Zimných paraolympijských hier v Nagane.

MARTA DUNAJOVÁ

Marta Dunajová sa narodila 25.júna 1965. Študovala na SOU v Hornom Smokovci, odbor čašník servírka. Po maturite začala pracovať v podniku Interhotel Tatry. V roku 1985 absolvovala barmanský kurz a od roku 1986 bola členkou Československej barmanskej asociácie.

Zúčastnila sa množstva domácich aj zahraničných gastronomických súťaží po celom svete. V roku 1990 zvíťazila na súťaži GASTROPRAG – Praha v odbore barman, v roku 1992 sa zúčastnila na svetovej výstave EXPO'92 v španielskej Seville. V roku 1992 prijala ponuku na štúdium v USA na English Center v meste Youngstown, štát Ohio.

Po rozdelení ČSFR bola v roku spoluzakladateľkou Slovenskej barmanskej asociácie a prijala funkciu sekcie TATRY. V roku 1995 získala od zakladateľa Českej barmanskej asociácie Bohumila Pavlíčka ocenenie nejslibnější talent. V roku 1996 vo Viedni získala na neoficiálnych majstrovstvách Európy titul majsterky Európy.

Znalosť štyroch svetových jazykov jej umožnila byť pravidelnou účastníčkou významných svetových, politických i športových podujatí, kde sa v Slovenskom dome stará o kultúru pitia a pripravuje miešané nápoje.

IVAN HUDÁČ

Ivan Hudáč sa narodil 10.augusta 1971. Behu na lyžiach sa začal venovať ako žiak ZŠ v Štrbe, kde navštevoval športovú triedu. Od roku 1988 bol členom reprezentačného družstva ČSFR juniorov, neskôr dospelých. V rokoch 1993 – 1999 úspešne reprezentoval Slovensko na mnohých domácich súťažiach, súťažiach Svetového pohára bežcov, MS v behu na lyžiach – juniorov aj dospelých, Svetovej zimnej univerziáde v kórejskom Mu-ju, kde získal zlatú medailu v štafetovom behu, Zimných olypijskych hrách v Nagane a Svetovej zimnej univerziáde vo Vysokých Tatrách. Vo svojej bežeckej kariére získal titul Majstra ČSFR a päťkrát titul Majstra Slovenska.

ING. ŠTEFAN KUBÍK

Ing. Štefan Kubík sa narodil 4.decembra 1939 v Nižnej Šuňave. Študoval strojné inžinierstvo na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach. Štúdiom na City University získal certifikát – efektívny manažér.

Pracoval v Rumburských strojárňach v Rumburku a neskôr v Chemosvite, n.p., Svit vo vývojovej konštrukcii ako vedúci konštrukčnej skupiny. V rokoch 1976 – 1990 pôsobil v Stavoprojekte v Poprade ako samostatný projektant, vedúci skupiny a inžinier projektu. Ako externý učiteľ pôsobil v Slovakotexe Trenčín, Stavebnej fakulte SVŠT Bratislava a SPŠS v Poprade.

V roku 1990 bol poslancom a členom rady MNV v Poprade. 14.septembra 1990 ho predseda vlády menoval do funkcie prednostu Okresného úradu v Poprade. V roku 1994 bol zvolený za primátora mesta prvýkrát, v roku 1998 ho občania zvolili opätovne.

DOC. MGR. JÁN ZEMKO

Doc. Mgr. Ján Zemko je sólistom opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici a prodekanom Fakulty múzických umení v Banskej Bystrici. Narodil sa 12.decembra 1939 v Nižnej Šuňave. Jeho talent sa prejavoval už v detstve – ako samouk hrával na harmonike, neskôr navštevoval hudobnú školu – hru na klavír, chodieval hrať a spievať na bohoslužby.

V päťdesiatych rokoch mu režim neumožnil štúdium, keďže po jeho otcovi chceli, aby vstúpil do JRD. Otec nakoniec do JRD vstúpil a Ján Zemko začal študovať na VŠ poľnohospodárskej v Nitre, po roku však prestúpil na Pedagogickú fakultu UK v Trnave, ktorú zakončil červeným diplomom. Pokračoval na VŠ múzických umení v Bratislave. Po skončení štúdií začal pôsobiť na scéne opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici ako tenor – sólista. Do roku 1990 naštudoval stovky operných a operetných postáv a predstavení na domácej aj zahraničnej scéne. Spomeňme aspoň niektoré jeho postavy – princ v Dvořákovej opere Rusalka, Cavaradossi v Pucciniho Tosce, Paganiniho v opere F.Lehára, Don José v opere Carmen, Jánošík v rovnomennej opere Jána Cikkera. V roku 1985 bol vyznamenaný Ministerstvom kultúry odznakom Vzorný pracovník kultúry.

GENERÁLMAJOR ING. JOZEF DUNAJ

Generálmajor Ing.Jozef Dunaj sa narodil 19.mája 1954 v Nižnej Šuňave. Študoval na SPŠ a VŠ leteckej v Košiciach, ktorú absolvoval v roku 1977. Po jej skončení pôsobil v Mošnove pri Ostrave ako pilot 8.stíhacieho pluku, pokračoval v Žatci v 11.stíhacom pluku na MIG 23. Prešiel viacerými funkciami, od veliteľa roja cez veliteľa stíhacej letky, zástupcu veliteľa stíhacieho pluku pre letovú prípravu, náčelníka oddelenia inšpektorov letectva, zástupcu náčelníka letectva a zástupcu náčelníka štábu veliteľstva letectva.

V januári 1999 bol menovaný za veliteľa 3.zboru Letectva a protivzdušnej obrany štátu. Nalietal vyše 1700 hodín.

DOC. ING. MICHAL DUNAJ JURČO, CSC.

Doc. Ing. Michal Dunaj Jurčo, CSc., sa narodil 31.mája 1936. Študoval na ZŠ v Šuňave, Štrbe, na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, na SVŠT v Bratislave na chemickotechnologickej fakulte, kde neskôr pôsobil aj ako asistent a interný ašpirant. V rokoch 1965 – 1966 bol na študijnom pobyte na Štátnej univerzite Lomonosovovej v Moskve. O rok získal titul CSc. V roku 1972 pôsobil v USA na štátnej univerzite vo Washingtone. Za docenta katedry anorganickej chémie bol habilitovaný v roku 1974.

ALŽBETA HAVRANČÍKOVÁ

Alžbeta Havrančíková sa narodila 27.septembra 1963 v Šuňave. Behu na lyžiach sa začala aktívne venovať ako žiačka športovej triedy na ZŠ v Štrbe. Po jej ukončení bola zaradená do tréningového strediska vrcholového športu mládeže. Prvý titul majsterky ČSSR získala v roku 1980 a neskôr ho viackrát obhájila v dorasteneckej, juniorskej aj ženskej kategórii. Na MS obsadila dvakrát 4.miesto a dvakrát 5.miesto. V sezóne 1988/89 dvakrát zvíťazila v pretekoch Svetového pohára a celkovo obsadila druhé miesto. Štartovala na štyroch zimných olympijských hrách. V individuálnych pretekoch skončila najlepšie ôsma v Lillehammeri a šiesta v štafete v Albertville.

Ján Handzuš

Jan Handzus*17.októbra1932 vo Vyšnej Šuňave

 

Základnú školu začal navštevovať v roku 1939 v Šuňave, kde vychodil 1. až 6. ročník. Pre 2. svetovú vojnu návšteva ZŠ bola prerušená. Pokračoval ako žiak Meštianskej školy v Štrbe. V októbri 1971 po voľbách do samosprávy sa stal predsedom Miestneho národného výboru  na 4 roky. 1.januára 1974 nastalo zlúčenie Vyšnej aj Nižnej Šuňavy a Ján Handzuš sa stal tajomníkom do konca volebného obdobia. V roku 1976 sa stal vedúcim technických služieb JRD Šuňava, zároveň pracoval na úväzok na MNV. V roku 1973 po ukončení výstavby cintorína vo vyšnej časti obce, ktorého pozemok  sa s veľkými problémami vysporiadaval pre nízku výkupnú cenu pozemkov, sa stal správcom cintorína. Správcu cintorína ukončil v marci roku 2018.

 

 

 

Mária Cvanigová

Maria Cvanigova*04.septembra 1920 †5.februára 2005

V roku 1939 na návrh obce nastúpila do Babskej školy pri Fakultnej nemocnici v Turčianskom Svätom Martine, kde chodila tri roky. Štvrtý ročník absolvovala v Košiciach. Štúdium ukončila ako diplomovaná pôrodná asistentka. V rokoch 1950 - 1951 sa jej zamestnávateľom stal Ústav národného zdravia. V tomto zamestnaní okrem plnenia práce pôrodnej asistentky v Šuňave, pracovala 1x v týždni v poradni u gynekológa  doktora Klimeša, musela tiež odpracovať 2-3 nočné zmeny v nemocnici v Spišskej Sobote a od  r. 1968 pracovala aj v Štrbe ako pôrodná asistentka. Ako pôrodná asistentka musela prechádzať rôznymi prekážkami – zodpovedná práca pri pôrodoch, cesta k rodičkám pešo, v noci, v zime v závejoch. Bábätka a rodičky chodila po pôrode kontrolovať, svoje skúsenosti odovzdávala rodičkám. Novorodencov pripravovala na krst, na ktorom sa osobne zúčastňovala. Pochovaná je na cintoríne v nižnej časti Šuňavy.