Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)

V zmysle stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR), ktorá je nezávislým dobrovoľným občianským združením, je jej organizačnou jednotkou Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý sa spravidla zriaďuje v obciach.

Dobrovoľný hasičský zbor v Šuňave má bohatú históriu a jeho začiatky sa dátujú v roku 1892. V dnešnej dobe združuje okolo 250 členov v každej vekovej kategórii od 15 rokov veku. Okrem toho sa každoročnou aktívnou prácou s mládežou DHZ venuje formou krúžkov aj žiakom. Počty hasičskej mládeže v Šuňave sa každoročne pohybujú okolo 60 detí.

DHZ sa podieľa na aktivitách na poli preventívnej činnosti, represívnej (určení členovia zaradení do DHZO vykonávajú zásahovú činnosť), kultúrno-spoločenskej činnosti a v neposledneom rade je to reprezentačná činnosť. Do reprezentácie zboru a obce sa zapájajú všetky vekové kategórie. Súťažné družstvá od najmladších žiakov cez dorast, dospelých a aj tých skôr narodených vzorne reprezentujú našu obec dosahovaním vynikajúcich výsledkov. V posledných rokov sa darí najmä družstvám žiakov ktoré nás reprezentujú až na medzinárodných súťažiach CTIF s medailovými úspechmi.

3.miesto na medzinárodnej súťaži CTIF v OPOLE 2015

víťazi republikového kola MH 2016 Banská Štiavnica