Obsah

O obci

Obec Šuňava vznikla 1.januára 1974 zlúčením obcí Nižná a Vyšná Šuňava. Prvá písomná zmienka o obci Šuňava je z roku 1298. Názov pochádza pravdepodobne od "šumiacich lesov alebo od pekného hája"

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Región Prešov
Počet obyvateľov 1964
Rozloha 2630 ha

 

 

Za rok 2016 bola obec Šuňava vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Pecat_obec_2016_Obec Šuňavapecat_rozvoja_obce_2016_podpis

 

Fotogaléria

Sviatok sv. Mikuláša

Sviatok sv. Mikuláša

V piatok 6.decembra zavítala mikulášska nálada aj do našej základnej a materskej školy. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole.

Poďakovanie darcom krvi

Poďakovanie darcom krvi

Tešíme sa naďalej na vašu ochotu pomáhať druhým ľuďom. ĎAKUJEME!

Čarovné VIANOCE

Čarovné VIANOCE

Miestom plným vianočných inšpirácii a dobrej nálady bola miesta sála kultúrneho domu. Známa predajno prezentačná výstava má už dlhoročnú tradíciu v kalendári kultúrno-športových podujatí v našej obci, tento rok sa konala v nedeľu 24. novembra 2019.

Oznamy

15.12.2019

VIANOČNÝ PUNČ

Obec Šuňava, DHZ Šuňava, ZUŠ Štrba - elokované pracovisko Šuňava Vás pozývajú na VIANOČNÝ PUNČ 15. decembra 2019 od 13.00 hod. pri budove OcÚ a v sále KD.

Detail Kalendár akcií

23.12.2019

Zmena termínu zberu TKO

Obec Šuňava oznamuje občanom, že zber TKO plánovaný na piatok 27.12.2019 bude z technických príčin presunutý na pondelok 23.12.2019 v obvyklých časoch.

Detail Kalendár akcií

29.10.2019 - 27.02.2020

Voľby do NR SR 2020

Detail Úradná tabuľa

30.07.2019

Rekonštrukcia objektu Hasičskej zbrojnice v obci Šuňava

Rekonštrukcia objektu Hasičskej zbrojnice v obci Šuňava

Detail Aktuality

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle čl. 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Šuňava ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom