Obsah

O obci

Obec Šuňava vznikla 1.januára 1974 zlúčením obcí Nižná a Vyšná Šuňava. Prvá písomná zmienka o obci Šuňava je z roku 1298. Názov pochádza pravdepodobne od "šumiacich lesov alebo od pekného hája"

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Región Prešov
Počet obyvateľov 1964
Rozloha 2630 ha

 

 

Za rok 2016 bola obec Šuňava vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Pecat_obec_2016_Obec Šuňavapecat_rozvoja_obce_2016_podpis

 

Územný plán obce Šuňava - Z a D č. 1

!! Dátum zverejnenia: 12.07.2018 !!
Obec Šuňava oznamuje začatie prerokovania návrhu Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Šuňava - Z a D č. 1".
 

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu ÚP_verejnosť

Tabuľka Bilancia PPF

Sprievodná správa

Výkres 2 návrh      Výkres 2 pôvodný

Výkres 3 návrh      Výkres 3 pôvodný

Výkres 4a návrh     Výkres 4a pôvodný

Výkres 4b návrh     Výkres 4b pôvodný

Výkres 5 návrh       Výkres 5 pôvodný

Výkres 6 návrh       Výkres 6 pôvodný

Výkres 7 návrh       Výkres 7 pôvodný

 

Fotogaléria

Maškarný bál v škole

Maškarný bál v škole

Fašiangová sezóna v našej obci začala tento rok 8. februára 2019 detským karnevalom.

Zimný športový deň

Zimný športový deň

13.januára 2019 zorganizovala Obec Šuňava v spolupráci so Základnou školou v Šuňave a Dobrovoľným hasičským zborom už tradične Zimný športový deň. Za budovou kultúrneho domu a na Trojičnom námestí sa za slnečného počasia o 13,00 hodine stretli nielen žiaci základnej školy, ale aj škôlkari a všetci priaznivci zimného športu.

Vianočný punč

Vianočný punč

Blížiace sa Vianoce nám v sobotu 15. decembra 2018 pripomenuli aj deti z našej ZUŠ svojím krásnym a príjemným vystúpením.

Oznamy

05.02.2019 - 26.05.2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Detail Úradná tabuľa

18.01.2019 - 31.03.2019

Voľby prezidenta SR 2019

Detail Úradná tabuľa

15.01.2019

Informácie pre občanov

Žiadame občanov, aby počas zimnej údržby neparkovali motorové vozidlá na miestnych komunikáciách.

Detail Aktuality

28.12.2018

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Obec Šuňava realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní 730 ks kompostérov pre domácnosti v obci Šuňava. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 90 900,-- EUR.

Detail Aktuality

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle čl. 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Šuňava ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom