Obsah

O obci

Obec Šuňava vznikla 1.januára 1974 zlúčením obcí Nižná a Vyšná Šuňava. Prvá písomná zmienka o obci Šuňava je z roku 1298. Názov pochádza pravdepodobne od "šumiacich lesov alebo od pekného hája"

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Región Prešov
Počet obyvateľov 1964
Rozloha 2630 ha

 

 

Za rok 2016 bola obec Šuňava vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Pecat_obec_2016_Obec Šuňavapecat_rozvoja_obce_2016_podpis

 

Fotogaléria

 Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí

Rodičia svoje deti milujú dennodenne a zniesli by sme im aj modré z neba, no Medzinárodný deň detí je pre ne špeciálnym sviatkom. V prvom rade symbolizuje dôležitosť týchto malých a krehkých bytostí. Cieľom Medzinárodného dňa detí je urobiť deťom radosť, darovať im ešte viac svojej lásky i času a p

Šunafskie rusadle

Šunafskie rusadle

S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov, stromov, ktoré sú symbolom víťazstva jari nad zimou, života nad smrťou a znovu sa obnovujúcej prírody a lásky. Dnešné stavanie májov je už bez tajností, je to tradícia, ktorú sa však oplatí zachovať a udržiavať. Stavan

Terénne úpravy miestnej komunikácie

Terénne úpravy miestnej komunikácie

V máj 2021 sa v našej obci uskutočnili terénne úpravy miestnej komunikácie ul. Tatranská.

Oznamy

09.06.2021 - 25.06.2021

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Detail Úradná tabuľa

09.06.2021 - 25.06.2021

Majetkové prevody nehnuteľného majetku obce

Detail Úradná tabuľa

08.06.2021 - 26.06.2021

Lekárka MUDr. Ludrovanová - nebude ordinovať

Detail Úradná tabuľa

08.06.2021 - 24.06.2021

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2007

Detail Úradná tabuľa

08.06.2021 - 13.06.2021

Antigénové testovanie na Covid-19 - 12.06.2021

Detail Úradná tabuľa

08.06.2021 - 24.06.2021

Majetkové prevody nehnuteľného majetku obce

Detail Úradná tabuľa

26.05.2021 - 19.07.2021

Lekár MUDr. Ahmadullah Fathi - nebude ordinovať

Detail Úradná tabuľa

10.05.2021 - 13.06.2021

Asistované sčítanie obyvateľov v obci Šuňava

Detail Úradná tabuľa

03.05.2021 - 14.05.2024

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Detail Úradná tabuľa

24.02.2021 - 28.02.2022

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Detail Úradná tabuľa

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle čl. 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Šuňava ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom