Obsah

REKORDNÉ HODNOTY METEOROLOGICKÝCH PRVKOV V ŠUŇAVE

 

Najnižšia minimálna teplota vzduchu                                              -31,2°C             08.01.2017

Najvyššia maximálna teplota vzduchu                                            +33,4°C             20.07.2007

Najnižšia pocitová teplota vzduchu                                                  -35,5°C            12.02.2021

Najviac tropických dní v roku                                                               15                        2015

Najvyšší úhrn zrážok za 1 deň                                                           71,2 mm           20.08.2017

Najskorší výskyt búrky v roku                                                                                       12.03.2018

Najneskorší výskyt búrky v roku                                                                                   28.12.2017

Najintenzívnejší výskyt búrky                                                                                        03.09.2018

Najväčšia veľkosť krúp                                                                          5 cm               06.05.2015

Najskorší výskyt snehových zrážok v roku                                                                 24.09.2018

Najneskorší výskyt snehových zrážok v roku                                                            13.05.2020

Najvyšší úhrn snehových zrážok za 1 deň                                          35 cm            06.02.2013

Najvyššia snehová pokrývka v mesiaci                                               68 cm            07.02.2013

Najdlhšie trvajúca snehová pokrývka v mesiaci                                                       14.04.2013

Najvyššia nameraná rýchlosť vetra                                  21,6 m/s (77,8km)         11.03.2019

Výskyt SUPERCELY                                                                                                        06.05.2015

Výskyt DOWNBURSTU                                                                                                  22.06.2019
 

 

Zaznamenal a vypracoval: Jozef ILENČÍK

V Šuňave, 19.10.2021