Obsah

Zberný dvor Šuňava - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 

Zber triedeného komunálneho odpadu:

Kalendár triedeného zberu na rok 2019

Kalendár triedeného zberu na rok 2019

Zberné nádoby a vrecia s vytriedenými odpadmi vyložte v deň zberu do 6,00 hod.

 

 

Zber tuhého komunálneho odpadu:

9. január 2019,         23. január 2019

6. február 2019,       20. február 2019

6. marec 2019,         20. marec 2019

3. apríl 2019,            17. apríl 2019

2. máj 2019,             15. máj 2019,      29. máj 2019

12. jún 2019,            26. jún 2019

10. júl 2019,             24. júl 2019      

7. august 2019,         21. august 2019

4. september 2019,   18. september 2019

2. október 2019,        16. október 2019,       30. Október 2019

13. november 2019,   27. november 2019

11. december 2019,    27. december 2019

Zberné nádoby a vrecia s vytriedenými odpadmi vyložte v deň zberu do 05,00 hod.

Zmena harmonogramu zberu vyhradená!

Zber elektroodpadu:

18.5.2019 a 26.10.2019

 

NATUR-PACK, a.s.

https://www.naturpack.sk/