Obsah

Zberný dvor Šuňava - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 

Zber triedeného komunálneho odpadu:

Zber triedeného komunálneho odpadu na rok 2023: ... TU - Zber triedeného komunálneho odpadu ...

Zberné nádoby a vrecia s vytriedenými odpadmi vyložte v deň zberu do 6,00 hod.

 

 

Zber tuhého komunálneho odpadu:

4. január 2023,         18. január 2023

1. február 2023,       15. február 2023

1. marec 2023,         15. marec 2023,         29. marec 2023

12. apríl 2023,            26. apríl 2023

10. máj 2023,             24. máj 2023

7. jún 2023,            21. jún 2023

5. júl 2023,             19. júl 2023

2. august 2023,         16. august 2023,         30. august 2023

13. september 2023,         27. september 2023

11. október 2023,        25. október 2023

8. november 2023,        22. november 2023

6. december 2023,    20. december 2023

Zberné nádoby a vrecia s vytriedenými odpadmi vyložte v deň zberu do 05,00 hod.

Zmena harmonogramu zberu vyhradená!

Zber elektroodpadu:

 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov r. 2020 (345.82 kB)

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov r. 2022 (267.12 kB)

 

NATUR-PACK, a.s.

naturpack

Priručka_A4_obce_2021.pdf

SPOLOČNE VYTRIEĎMEFAREBNEJŠÍSVET!

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájajú do triedeného zberu odpadov, že zodpovedným triedením odpadov prispievate k ochrane životného prostredia.

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s.  nám zaslala certifikát s údajom o množstve  triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky,  ktoré bolo na území našej obce vytriedené v roku 2020.
naturpack1

Natur-pack-certifikat-vytriedeneho-odpadu-2020.pdf (473.77 kB)


 

Úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 (270.85 kB)