Obsah

Zberný dvor Šuňava - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 

Zber triedeného komunálneho odpadu:

Kalendár triedeného zberu na rok 2020

separ_kalendar_2020.jpg (799.33 kB)

Zberné nádoby a vrecia s vytriedenými odpadmi vyložte v deň zberu do 6,00 hod.

 

 

Zber tuhého komunálneho odpadu:

8. január 2020,         22. január 2020

5. február 2020,       19. február 2020

4. marec 2020,         18. marec 2020

1. apríl 2020,            15. apríl 2020,      29. apríl 2020

13. máj 2020,             27. máj 2020

10. jún 2020,            24. jún 2020

8. júl 2020,             22. júl 2020      

5. august 2020,         19. august 2020

2. september 2020,         16. september 2020,         30. september 2020

14. október 2020,        28. október 2020

11. november 2020,        25. november 2020

9. december 2020,    23. december 2020

Zberné nádoby a vrecia s vytriedenými odpadmi vyložte v deň zberu do 05,00 hod.

Zmena harmonogramu zberu vyhradená!

Zber elektroodpadu:

 

 

NATUR-PACK, a.s.

https://www.naturpack.sk/

SPOLOČNE VYTRIEĎMEFAREBNEJŠÍSVET!

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu