Obsah

Zberný dvor Šuňava - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 

Zber triedeného komunálneho odpadu:

8-2018

Zberné nádoby a vrecia s vytriedenými odpadmi vyložte v deň zberu do 6,00 hod.

 

Pozor zmena v harmonograme zberu triedeného odpadu!

- Zber papiera sa bude uskutočňovať vrecovým systémom.

- Zber skla sa bude konať podľa harmonogramu každý  mesiac.

 

Zber tuhého komunálneho odpadu:

9. január 2017,         23. január 2017

6. február 2018,       20. február 2018

6. marec 2018,         20. marec 2018

3. apríl 2018,            17. apríl 2018

2. máj 2018,             16. máj 2018,      30. máj 2018

14. jún 2018,            27. jún 2018

11. júl 2018,             25. júl 2018      

8. august 2018,         22. august 2018

5. september 2018,   19. september 2018

3. október 2018,        17. október 2018,       31. Október 2018

14. november 2018,   28. november 2018

12. december 2018,    27. december 2018