Obsah

Zápisnice a uznesenia

Uznesenia

Príloha k uzneseniam z 21. zasadania OZ 2018 Stiahnuté: 149x | 19.04.2018

Uznesenia z 22. zasadania OZ v Šuňave 2018 Stiahnuté: 115x | 09.08.2018

Uznesenia z 23. zasadania OZ v Šuňave 2018 Stiahnuté: 106x | 24.10.2018

Prílohy k Uzneseniam z 23. zasadania OZ 2018 Stiahnuté: 97x | 24.10.2018

Uznesenia z 24. zasadania OZ v Šuňave 2018 Stiahnuté: 101x | 30.11.2018

Uznesenia z Ustanovujúceho OZ dňa 30.11.2018 Stiahnuté: 206x | 04.12.2018

Uznesenia z 2. zasadania OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 148x | 27.02.2019

Prílohy k Uzneseniam z 2. zasadania OZ 2019 Stiahnuté: 115x | 29.01.2019

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 66x | 21.05.2019

Prílohy k uzneseniam z 3. zasadnutia OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 85x | 04.04.2019

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 158x | 19.06.2019

Prílohy k uzneseniam zo 4. zasadnutia OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 72x | 19.06.2019

Uznesenia z 5. zasadania OZ 2019 Stiahnuté: 54x | 27.09.2019

Prílohy k uzneseniam z 5. zasadania OZ 2019 Stiahnuté: 42x | 27.09.2019

Uznesenia zo 6. zasadania OZ 2019 Stiahnuté: 50x | 27.11.2019

Prílohy k uzneseniam zo 6. zasadania OZ 2019 Stiahnuté: 43x | 27.11.2019

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 49x | 17.02.2020

Prílohy k uzneseniam zo 7. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 33x | 17.02.2020

Uznesenia z 8. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 37x | 13.10.2020

Prílohy k uzneseniam z 8. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 27x | 11.05.2020

Stránka