Obsah

Zápisnice a uznesenia

Uznesenia

Prílohy k uzneseniam zo 14.zasadania OZ 2021 Stiahnuté: 127x | 30.06.2021

Prílohy k uzneseniam z 13.zasadania OZ 2021 Stiahnuté: 136x | 18.05.2021

Prílohy k uzneseniam z 12.zasadania OZ 2021 Stiahnuté: 118x | 20.02.2021

Prílohy k uzneseniam z 11.zasadania OZ 2020 Stiahnuté: 143x | 03.12.2020

Uznesenia z 11. zasadania OZ v Šuňave 2020 Stiahnuté: 134x | 03.12.2020

Uznesenia z 8. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 167x | 13.10.2020

Prílohy k uzneseniam z 10.zasadania OZ 2020 Stiahnuté: 150x | 09.10.2020

Uznesenia z 10. zasadania OZ v Šuňave 2020 Stiahnuté: 145x | 21.09.2020

Prílohy k uzneseniam z 9. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 169x | 22.06.2020

Uznesenia z 9. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 192x | 22.06.2020

Prílohy k uzneseniam z 8. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 159x | 11.05.2020

Prílohy k uzneseniam zo 7. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 151x | 17.02.2020

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 178x | 17.02.2020

Prílohy k uzneseniam zo 6. zasadania OZ 2019 Stiahnuté: 167x | 27.11.2019

Uznesenia zo 6. zasadania OZ 2019 Stiahnuté: 169x | 27.11.2019

Prílohy k uzneseniam z 5. zasadania OZ 2019 Stiahnuté: 156x | 27.09.2019

Uznesenia z 5. zasadania OZ 2019 Stiahnuté: 180x | 27.09.2019

Prílohy k uzneseniam zo 4. zasadnutia OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 183x | 19.06.2019

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 372x | 19.06.2019

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 208x | 21.05.2019

Stránka