Obsah

Zápisnice a uznesenia

Uznesenia

Uznesenia z 23. zasadania OZ v Šuňave 2018 Stiahnuté: 206x | 24.10.2018

Prílohy k Uzneseniam z 23. zasadania OZ 2018 Stiahnuté: 226x | 24.10.2018

Uznesenia z 24. zasadania OZ v Šuňave 2018 Stiahnuté: 207x | 30.11.2018

Uznesenia z Ustanovujúceho OZ dňa 30.11.2018 Stiahnuté: 352x | 04.12.2018

Uznesenia z 2. zasadania OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 267x | 27.02.2019

Prílohy k Uzneseniam z 2. zasadania OZ 2019 Stiahnuté: 255x | 29.01.2019

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 169x | 21.05.2019

Prílohy k uzneseniam z 3. zasadnutia OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 229x | 04.04.2019

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 337x | 19.06.2019

Prílohy k uzneseniam zo 4. zasadnutia OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 161x | 19.06.2019

Uznesenia z 5. zasadania OZ 2019 Stiahnuté: 147x | 27.09.2019

Prílohy k uzneseniam z 5. zasadania OZ 2019 Stiahnuté: 128x | 27.09.2019

Uznesenia zo 6. zasadania OZ 2019 Stiahnuté: 144x | 27.11.2019

Prílohy k uzneseniam zo 6. zasadania OZ 2019 Stiahnuté: 140x | 27.11.2019

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 150x | 17.02.2020

Prílohy k uzneseniam zo 7. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 125x | 17.02.2020

Uznesenia z 8. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 135x | 13.10.2020

Prílohy k uzneseniam z 8. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 130x | 11.05.2020

Uznesenia z 9. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 157x | 22.06.2020

Prílohy k uzneseniam z 9. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 144x | 22.06.2020

Stránka