Obsah

Zberný dvor Šuňava - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 

Zber triedeného komunálneho odpadu:

14. január 2017

1. júl 2017, 29. júl 2017

11. február 2017

26. august 2017

11. marec 2017

23. september 2017

8. apríl 2017

21. október 2017

6. máj 2017

18. november 2017

3. jún 2017

16. december 2017

Zberné nádoby a vrecia s vytriedenými odpadmi vyložte v deň zberu do 6,00 hod.

 

V roku 2017 naďalej firma Brantner Poprad, s.r.o. pokračujeme s VYKUPOM PAPIERA v našej obci.

O dátume a čase budete včas informovaný prostredníctvom miestneho rozhlasu a oznamu v informačných tabuliach.

 

 

Zber tuhého komunálneho odpadu:

3.október 2017, 17. október 2017, 31. október 2017

14. november 2017, 28. november 2017

12. december 2017, 27. december 2017