Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 11/2015, Ul. Tatranská

Identifikácia

Číslo zmluvy: 11/2015

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Mária Šinková

Adresa dodávateľa: Pod Dielom 3, Liptovská Ondrášová

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: podiel časti pozemku pre novovzniknutú parc. 733/136 o výmere 48 m2 diel 11 podľa geom. plánu č. 026/2010; podľa podielu vlastníka 12 m2

Označenie nehnuteľnosti: pozemok orná pôda; List vlastníctva číslo: 1374; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 347/2;

Zmluvná cena: 120.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.12.2015

Datum zverejnenia: 09.12.2015

Dokumenty Pdf KP_č_11_2015_Tatranská.pdf ( veľkosť: 498,7 KB, aktualizované: Streda 09. December 2015 10:33 )