Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 34/2015, Ul. Tatranská

Identifikácia

Číslo zmluvy: 34/2015

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Miroslav Maro

Adresa dodávateľa: Hŕbky 524/26, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: pozemok pre novovzniknutú parc. č. 733/152 o výmere 45 m2 zameranú podľa geometr. plánu č. 026/2010, diel 34

Označenie nehnuteľnosti: pozemok trvale trávne porasty; List vlastníctva číslo: 2394; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 733/240;

Zmluvná cena: 247.50 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.12.2015

Datum zverejnenia: 09.12.2015

Dokumenty Pdf KP_č_34_2015_Tatranská.pdf ( veľkosť: 439,1 KB, aktualizované: Streda 09. December 2015 10:44 )