Obec Šuňava

Zmluva

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

Identifikácia

Číslo zmluvy: VO02-4/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Euro Dotácie, a.s.

Adresa dodávateľa: Na Šefranici 1280/8, Žilina

IČO dodávateľa: 36438766

Predmet zmluvy: vykonať pre mandanta verejné obstarávania na výber dodávateľov stavebných prác a služieb pre predmet zákazky: Energetická efektívnosť Obecného úradu v obci Šuňava

Zmluvná cena: 3350.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.02.2016

Datum zverejnenia: 16.03.2016

Dokumenty Pdf Mandátna zmluva_EuroDotácie.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Streda 16. Marec 2016 08:49 )