Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 03, ulica Mieru

Identifikácia

Číslo zmluvy: 03

Názov objednávateľa: Anna Hurčalová rod. Dilongová

Adresa objednávateľa: Mieru 528/29, Šuňava

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Šuňava

Adresa dodávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO dodávateľa: 00326437

Predmet zmluvy: časť parcely na novovzniknutú parcelu č. 297/12 o výmere 91 m2 podľa Geometrického plánu č. 092/2013 overeným dňa 17.02.2014 pod G1-53/14

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "C"; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 3848/4;

Zmluvná cena: 524.16 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.04.2016

Datum zverejnenia: 25.04.2016

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva č. 03_ulica Mieru.pdf ( veľkosť: 484,8 KB, aktualizované: Pondelok 25. Apríl 2016 10:51 )