Obec Šuňava

Zmluva

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa §50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia

Číslo zmluvy: 4/§50i/NS/2011

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

IČO dodávateľa: 37937758

Predmet zmluvy: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa §50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvná cena: 0.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 20.01.2011

Datum zverejnenia: 28.02.2011

Dokumenty Pdf Dohoda-UPSVAR Poprad.pdf ( veľkosť: 1012,4 KB, aktualizované: Pondelok 28. Február 2011 10:43 )