Navigácia

Obsah

Správy

Čistička odpadových vôd - rozšírenie kapacity 1

Čistička odpadových vôd - rozšírenie kapacity

Rozšírenie kapacity ČOV, aby sa ku kanalizačnej sieti v obci mohlo pripojiť čo najviac obyvateľov. celý text

ostatné | 22. 4. 2024 | Autor: Správce Webu
Materská škola Šuňava - rozšírenie priestorov

Materská škola Šuňava - rozšírenie priestorov

Cieľ: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách. celý text

ostatné | 26. 1. 2023 | Autor: Správce Webu
Rekonštrukcia objektu Hasičskej zbrojnice v obci Šuňava 1

Rekonštrukcia objektu Hasičskej zbrojnice v obci Šuňava

Rekonštrukcia objektu Hasičskej zbrojnice v obci Šuňava celý text

ostatné | 30. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018. celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Obec Šuňava realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní 730 ks kompostérov pre domácnosti v obci Šuňava. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 90 900,-- EUR. celý text

ostatné | 28. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu AB obce Šuňava

Obec Šuňava realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v zvýšení energetickej účinnosti Obecného úradu (objekt AB) obce Šuňava. celý text

náš tip, ostatné | 28. 12. 2017 | Autor: Správce Webu