Navigácia

Obsah

Zápisnice a uznesenia

Zápisnice

Zápisnica z 21. zasadania OZ v Šuňave 2018 Stiahnuté: 189x | 19.06.2018

Zápisnica z 22. zasadania OZ v Šuňave 2018 Stiahnuté: 135x | 09.08.2018

Zápisnica z 23. zasadania OZ v Šuňave 2018 Stiahnuté: 127x | 07.11.2018

Zápisnica z 24. zasadania OZ v Šuňava 2018 Stiahnuté: 130x | 30.11.2018

Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadania OZ v Šuňave 2018 Stiahnuté: 101x | 23.01.2019

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 89x | 27.03.2019

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 70x | 21.05.2019

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 72x | 28.08.2019

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ v Šuňave 2019 Stiahnuté: 56x | 22.11.2019

Zápisnica zo 6. zasadania OZ 2019 Stiahnuté: 42x | 20.01.2020

Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 34x | 23.03.2020

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 30x | 13.10.2020

Zápisnica z 9. zasadania OZ 2020 Stiahnuté: 14x | 23.07.2020

Zápisnica z 10. zasadania OZ 2020 Stiahnuté: 3x | 05.10.2020

Uznesenia

Uznesenia z 1. Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuňave Stiahnuté: 343x | 13.12.2016

Uznesenia z 2. zasadnutia OZ Šuňava 2014 Stiahnuté: 443x | 13.12.2016

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 338x | 13.12.2016

Uznesenia z 4. zasadnutia OZ Šuňava 2015 Stiahnuté: 262x | 13.12.2016

Uznesenia zo 14. zasadania OZ Šuňava 2017 Stiahnuté: 294x | 31.03.2017

Uznesenia z 9. zasadnutia OZ Šuňava 2016 Stiahnuté: 331x | 05.01.2017

Stránka