Navigácia

Obsah

Späť

Asistované sčítanie obyvateľov v obci Šuňava

Vážení spoluobčania,

Od 03. mája 2021 je spustené asistované sčítanie obyvateľov, v rámci celoštátneho sčítania obyvateľov, domov a bytov. Občania, ktorí sa počas obdobia od 15.02.2021-31.03.2021 nemohli spočítať samostatne alebo za pomoci svojich blízkych, môžu využiť sčítať sa na kontaktom mieste alebo za pomoci mobilného asistenta.

Kontaktné miesto je zriadené v budove Obecného úradu v Šuňave, na prízemí, v priestoroch obecnej knižnice. Na sčítanie sa v kontaktnom mieste je nutné využiť výhradne na to určený čas!

Ak chcete byť spočítaní za pomoci mobilného sčítacieho asistenta, je nutné oňho požiadať telefonicky buď na obecnom úrade alebo prostredníctvom Call Centra štatistického úradu 02/20 92 49 19.

Tel. č. na obecný úrad: 052 /7791515, 0908452298

Prevádzkový čas kontaktného miesta:

pondelok, utorok, streda: 10,30 - 12,00 hod., štvrtok: 15,00-16,00 hod., piatok: 12,00-13,00 hod.

Takto sa sčítať bude možné 6 týždňov po začatí. V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie bude asistované sčítanie prerušené.

Vyvesené: 10. 5. 2021

Dátum zvesenia: 13. 6. 2021

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť