Navigácia

Obsah


Úradné oznamy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Informácie k platnosti testu v súvislosti s aktuálnym COVID automatom. 11.05.2021 27.05.2021
Asistované sčítanie obyvateľov v obci Šuňava 10.05.2021 13.06.2021
Pozvánka - zasadanie OZ 10.05.2021 14.05.2021
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy E 03.05.2021 14.05.2024
Uvítanie detí do života 2021 - prihláška 03.05.2021 31.05.2021
Plán kontról hlavného kotrolóra obce Šuňava na 2. polrok 2021 28.04.2021 14.05.2021
Návrh Záverečného účtu obce Šuňava za rok 2020 28.04.2021 14.05.2021
NÁVRH VZN č. 1/2021 28.04.2021 14.05.2021
Antigénové testovacie - 1. máj 2021 27.04.2021 13.05.2021
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - v mesiacoch APRÍL, MÁJ JÚN 21.04.2021 05.06.2021
Sčítanie obyvateľov KONČÍ 31.marca 2021 23.03.2021 08.04.2021
Kritickú situáciu hlási aj nemocnica v Poprade, Okresný úrad apeluje na občanov 22.03.2021 14.04.2021
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA 24.02.2021 28.02.2022
Vstup do obecného úradu, úradné hodiny na OcÚ Šuňava E 13.02.2021 14.02.2024
Obecná knižnica bude OTVORENÁ E 11.02.2021 12.02.2024
Tlačová správa k posunu asistovaného sčítania obyvateľstva 2021 22.01.2021 07.10.2021
Predĺženie prázdninového režimu – mestská a prímestská autobusová doprava 13.01.2021 29.01.2021
OZNAM pre daňovníkov 05.01.2021 31.01.2021
TKR zmena 2.1.2021 02.01.2021 18.01.2021
Projekt monografie obce podporený prostriedkami PSK 30.11.2020 10.12.2021
Rozpočet obce na rok 2021 27.11.2020 31.12.2021
Oznam pre darcov krvi E 16.09.2020 30.11.2023
Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác 25.05.2020 01.06.2030
Povolenie na mimoriadny lov líšky hrdzavej v obci E 08.04.2020 09.04.2023
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky E 02.03.2020 03.03.2023
Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja - oznámenie E 23.04.2019 09.05.2022
Usmernenie postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej ŠVPS SR č.j. 0223/2019-222 z 18.01.2019 E 23.01.2019 24.01.2022
Návrh záverečného účtu obce Šuňava k 31.12.2017 05.06.2018 21.06.2018
Úprava rozpočtu obce Šuňava k 31.06.2018, zmena č.2 05.06.2018 21.06.2018
Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj 14.12.2016
Správne konanie – ochrana prírody 22.11.2016
Rozhodnutie - Zberný dvor Stiahnuť Podrobnosti 05.10.2016
Správne konanie – ochrana prírody 29.09.2016
Správne konanie – ochrana prírody 08.09.2016
Objednávka verejného osvetlenia v obci 31.08.2016
Rozhodnutie - prevádzkovanie Zberného dvora Šuňava 30.08.2016
Rozhodnutie - "Malá kompostáreň Šuňava" 30.08.2016
Rozhodnutie - "Malá kompostáreň Šuňava" 30.08.2016
Zámer Zberný dvor Šuňava, 2016 23.08.2016
Dotazník - Evidencia štandardov URSO 30.06.2016
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby " Zvýšenie kapacity ČOV Šuňava" 18.03.2016
Správne konanie – ochrana prírody 17.02.2016
Správne konanie – ochrana prírody 11.01.2016
Návrh rozpočtu na rok 2016 08.12.2015
Návrh - VZN č.4 2015 02.12.2015
Návrh úpravy rozpočtu obce Šuňava k 10.12.2015, zmena č.2 02.12.2015
Návrh - Zberný dvor Šuňava, PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 2015 02.12.2015
Informácie pre voliča - Voľby do NR SR 2016 19.11.2015
Objednávka č. 24/215 06.10.2015
Program rozvoja vidieka PSK - Oznámenie 08.07.2015
Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce 03.05.2015
Správne konanie – ochrana prírody-Ján Želonka, ul. Tichá, Šuňava.doc Stiahnuť 17.03.2015
Obvody v obci a počet volených poslancov 11.09.2014
Počet obyvateľov obce Šuňava k 22.08. 2014 22.08.2014
Zmluva o dielo č.26/14 29.03.2014
Zmluva o dielo 20.02.2014
Dodatok k PZ č. 3559004352 27.08.2013
dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 041/4.1MP/2011 30.01.2013
Kúpna zmluva pre projekt Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šuňava, AGRA s.r.o. 02.01.2013
Kúpna zmluva pre projekt Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šuňava, AGRA s.r.o. 02.01.2013
Poistná zmluva č. návrhu PZ 0109000999 30.11.2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 22.12.2011 - MOLIOR group s.r.o. 28.11.2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 22.12.2011 - MOLIOR group s.r.o. 28.11.2012
ABNKA_Zmluva 20.10.2012
Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šuňava 12.09.2012
Mandátna zmluva - ABNKA 21.08.2012
Objednávka kontraktu EFEKT 8A 18.08.2012
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 1/2012 19.07.2012
Zmluva o dielo - dodatok č.1 29.06.2012
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z052/4.1/2012 31.05.2012
Zmluva o dielo 31.01.2012
Rozhodnutie o zmene projektu 01.07.2011

Verejné vyhlášky