Navigácia

Obsah


Úradné oznamy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Aktualizované cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy E 17.01.2022 18.01.2025
Uvítanie detí do života - prihláška E 13.01.2022 16.02.2022
TKR - Prelaďte si svoj TV prijímač! E 20.12.2021 21.12.2024
Pozastavenie vybraných osobných spojov železničnej dopravy od 19.12.2021 E 17.12.2021 18.12.2024
Stolový kalendár s fotografiami našej obce E 14.12.2021 15.12.2024
Zmeny v prímestskej autobusovej doprave s platnosťou od 12. 12. 2021 E 09.12.2021 10.12.2024
Pomoc obetiam trestných činov E 09.12.2021 10.12.2024
Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 E 23.11.2021 24.11.2024
!!! ... Obecný úrad ZATVORENÝ ... !!! E 14.11.2021 26.11.2021
Plánované prerušenie distribúcie elektriny E 10.11.2021 11.11.2024
Medvede vs. odpadové kontajnery. Kde je problém? E 04.11.2021 05.11.2024
Zber nebezpečného odpadu z domácností E 19.10.2021 26.10.2021
II.etapa vydania knihy podporená z rozpočtu PSK 11.10.2021 27.12.2022
Urgentné!!!!Pozor na Africký mor ošípaných! 06.10.2021 22.10.2022
Upozornenie Štátnej ochrany prírody SR - Správa Národného parku Nízke Tatry E 04.10.2021 05.10.2024
Zmena ordinačných hodín - MUDr. Ivana Švagrovská 14.09.2021 30.09.2021
ZMENA OTVÁRACEJ DOBY v predajní potravín COOP JEDNOTA ŠUŇAVA 08.07.2021 24.07.2021
Lekár MUDr. Ahmadullah Fathi - nebude ordinovať E 26.05.2021 19.07.2021
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA 24.02.2021 28.02.2022
Vstup do obecného úradu, úradné hodiny na OcÚ Šuňava E 13.02.2021 14.02.2024
OZNAM pre daňovníkov 05.01.2021 31.01.2021
Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác 25.05.2020 01.06.2030
Povolenie na mimoriadny lov líšky hrdzavej v obci E 08.04.2020 09.04.2023
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky E 02.03.2020 03.03.2023
Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja - oznámenie E 23.04.2019 09.05.2022
Usmernenie postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej ŠVPS SR č.j. 0223/2019-222 z 18.01.2019 E 23.01.2019 24.01.2022
Návrh záverečného účtu obce Šuňava k 31.12.2017 05.06.2018 21.06.2018
Úprava rozpočtu obce Šuňava k 31.06.2018, zmena č.2 05.06.2018 21.06.2018
Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj 14.12.2016
Správne konanie – ochrana prírody 22.11.2016
Rozhodnutie - Zberný dvor Stiahnuť Podrobnosti 05.10.2016
Správne konanie – ochrana prírody 29.09.2016
Správne konanie – ochrana prírody 08.09.2016
Objednávka verejného osvetlenia v obci 31.08.2016
Rozhodnutie - prevádzkovanie Zberného dvora Šuňava 30.08.2016
Rozhodnutie - "Malá kompostáreň Šuňava" 30.08.2016
Rozhodnutie - "Malá kompostáreň Šuňava" 30.08.2016
Zámer Zberný dvor Šuňava, 2016 23.08.2016
Dotazník - Evidencia štandardov URSO 30.06.2016
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby " Zvýšenie kapacity ČOV Šuňava" 18.03.2016
Správne konanie – ochrana prírody 17.02.2016
Správne konanie – ochrana prírody 11.01.2016
Návrh rozpočtu na rok 2016 08.12.2015
Návrh - VZN č.4 2015 02.12.2015
Návrh úpravy rozpočtu obce Šuňava k 10.12.2015, zmena č.2 02.12.2015
Návrh - Zberný dvor Šuňava, PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 2015 02.12.2015
Informácie pre voliča - Voľby do NR SR 2016 19.11.2015
Objednávka č. 24/215 06.10.2015
Program rozvoja vidieka PSK - Oznámenie 08.07.2015
Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce 03.05.2015
Správne konanie – ochrana prírody-Ján Želonka, ul. Tichá, Šuňava.doc Stiahnuť 17.03.2015
Obvody v obci a počet volených poslancov 11.09.2014
Počet obyvateľov obce Šuňava k 22.08. 2014 22.08.2014
Zmluva o dielo č.26/14 29.03.2014
Zmluva o dielo 20.02.2014
Dodatok k PZ č. 3559004352 27.08.2013
dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 041/4.1MP/2011 30.01.2013
Kúpna zmluva pre projekt Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šuňava, AGRA s.r.o. 02.01.2013
Kúpna zmluva pre projekt Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šuňava, AGRA s.r.o. 02.01.2013
Poistná zmluva č. návrhu PZ 0109000999 30.11.2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 22.12.2011 - MOLIOR group s.r.o. 28.11.2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 22.12.2011 - MOLIOR group s.r.o. 28.11.2012
ABNKA_Zmluva 20.10.2012
Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šuňava 12.09.2012
Mandátna zmluva - ABNKA 21.08.2012
Objednávka kontraktu EFEKT 8A 18.08.2012
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 1/2012 19.07.2012
Zmluva o dielo - dodatok č.1 29.06.2012
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z052/4.1/2012 31.05.2012
Zmluva o dielo 31.01.2012
Rozhodnutie o zmene projektu 01.07.2011

Verejné vyhlášky