Navigácia

Obsah

Späť

Divadelná Šuňava

Divadelna Sunava 2022.Divadelná Šuňava je medziokresná postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

V roku 2022 si divadelné predstavenia môžete vychutnať v sále KD v Šuňave, dňa 19. marca 2022.

 

Program:

9.00 otvorenie súťaže

 

9,00 - 9,40 - DS Trma Vrma Spojená škola Letná ZUŠ Poprad

Viem, že sa vráti, r. Alena Váradyová

 

10,00 - 10,30 - DS Tote Tam ZUŠ A. Cígera Kežmarok

/Ne/chceme rezance, r. Milka Šavelová

 

10,50 - 11,20 - DS Gorcek Spojená škola Spišská Stará Ves

Hradné povesti, r. Lívia Frankovská

 

11,25 -12,00 - Seminár DS Trma Vrma

 

12,05 - 12,35 - DS Gašparko Spojená škola Lendak

O ôsmej na arche, r. Mária Budzáková

 

13,30 - 15,00 - Seminár DS TOTE TAM, DS Gorcek, DS Gašparko

 

15,00 - 15,20 Divadlo poézie

DS Tote Tam a DS Trma Vrma

 

15,25 - vyhodnotenie kategórie

Detské divadlo  Koniec súťažnej časti

 

15,30 – 16,00 – seminár divadlo poézie

 

nesúťažné predstavenie - ZRUŠENÉ

18.00 Divadlo mladých Šuňava

           Ženský zákon

 

viac info ...: TU - Divadelná Šuňava 2022:... 

 

Vyvesené: 4. 3. 2022

Dátum zvesenia: 20. 3. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť