Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Stavebník Ján Marton, Sládkovičova 40/9, Svit a Miroslava Martonová  Madugová r. Madugová, Sládkovičova 40/9, Svit podali na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu rodinného domu pod názvom "rodinný dom" navrhovaný na poz. parc. KN-C č. 47/3, k.ú. Nižná Šuňava, obec Šuňava, okres Poprad.

stavebne_povolenie_verejna_vyhlaska_marton_11-2021.PDF (641.98 kB)

Vyvesené: 23. 11. 2021

Dátum zvesenia: 24. 11. 2024

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť