Navigácia

Obsah

Späť

Zber nebezpečného odpadu z domácností

Dňa 19.10.2021 (UTOROK) – 26.10.2021 (UTOROK) sa
uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne.

Mobilná zberňa je umiestnená pri budove Obecného úradu.

Do mobilnej zberne patria:

     * Žiarivky
    * Opotrebovaný motorový olej
    * Akumulátory a batérie
    * Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla....(nie tekuté)

Chcem Vás upozorniť, že odpadové tonery do MZ nepatria.  Zároveň,
Vás chcem poprosiť ak budete mať olej v nádobách (napr. v sude,
bandaske...), olej vyliať do nádoby nato určenej.

 

Ďakujeme!

Vyvesené: 19. 10. 2021

Dátum zvesenia: 26. 10. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť