Navigácia

Obsah

Späť

Divadelná Šuňava 2023

DS 2023

31. marca 2023 - 1. apríla 2023

 

Divadelná Šuňava 2023

je medziokresná postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla,

ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

31. marec 2023 - piatok

10.59 hod. : otvorenie prehliadky
11.00 – 11.20 DOSPELÁCI /detské divadlo – Hviezdoslavov Kubín/ DS TOTE TAM, ZUŠ A.Cígera Kežmarok, r. E. Šavelová
12.00-12.35 Z DENNÍKA A.M. / detské divadlo / DS TOTE TAM, ZUŠ A.Cígera Kežmarok, r. E.Šavelová
13.00- 13.20 REMINISCENCIA / SPOMIENKA / / detské divadlo – Hviezdoslavov Kubín / DS KUBACHICHI, ZŠ MŠ Spišské Bystré, r. S. Dubovská
13.45- 14.05 ŽABOSTORY / detské divadlo / DS KUBACHICHI, ZŠ MŠ Spišské Bystré, r. S. Dubovská
14.10-14.30 ČARODEJNÁ METLA / detské divadlo / DS PETRŽELKY, ZUŠ A. Cígera Kežmarok, r. P. Demeterová
15.00-16.00 2x Seminár pre DOSPELÁCI, Z DENNÍKA A.M.
16.00-16.30 NULY A JEDNOTKY / detské divadlo / DS TRMA VRMA, Spojená škola Letná Poprad, r. A. Váradyová
16.35-16.42 MYŠLIENKA / divadlo mladých / DS TRMA VRMA, Spojená škola Letná Poprad, r. A.Váradyová
16.45-16.57 KOLOTOČ / divadlo mladých / DS TRMA VRMA, Spojená škola Letná Poprad, r. A. Váradyová
17.00- 18.30 3x Seminár pre REMINISCENCIA, ŽABOSTORY, ČARODEJNÁ METLA
19.00-19.45 SEARCH_LOVE.EXE /divadlo mladých / DS TRMA VRMA, DS TOTE TAM, r. A.Váradyová, E. Šavelová
20.00 – 22.00 4x Seminár pre NULY A JEDNOTKY, MYŠLIENKA, KOLOTOČ, SEARCH_LOVE.EXE

 

1. apríl 2023 - sobota 

9.00 – 10.00 Vrátila sa raz v noci /divadlo sospelých/ - DS Theatrobalans Spišská Belá r. D. Kubáň, M. Novák
10.15-  seminár Vrátila sa raz v noci
11.35-12.05 SOĽ NAD ZLATO /detské divadlo / DS GORCEK, Spojená škola Sp. St. Ves, r. L. Frankovská
12.10-13.10 2x Seminár pre BOLA RAZ JEDNA TRIEDA, SOĽ NAD ZLATO
14.00-14.40 ALMA A JEJ STRAŠIDLÁ / detské divadlo / DS OSOBY Z JAVISKA, Spojená škola ZUŠ Mierová Svit, r. E. Džurňak Jašová
15.10-15.19 V KUPÉ / divadlo mladých / DS ŠŤASTLIVEC ZUŚ POPRAD, r. M. Novák
15.29-15.37 HROBÁRI / divadlo mladých / DS ŠŤASTLIVEC ZUŚ POPRAD, r. M. Novák
15.47-16.25 JA KUBKO ALEBO ČO VIDELA MATILDA / divadlo mladých / DS ŠŤASTLIVEC ZUŠ POPRAD, r. M. Novák
16.30-18.30 4x Seminár pre ALMA A JEJ STRAŠIDLÁ, V KUPÉ, HROBÁRI, JA KUBKO ALEBO ČO VIDELA MATILDA
18.45 VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV, UKONČENIE PREHLIADKY

18.45 NESÚŤAŽNE DS DIVADLO MLADÝCH ŠUŇAVA: RYSAVÁ JALOVICA, r. V. Benko Obnovená premiéra klasickej hry M. Kukučína z roku 2012

Vyvesené: 19. 3. 2023

Dátum zvesenia: 20. 3. 2026

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť